En hjälp till markägare vid grävning på grund av intrång

Ta kontroll över din mark och ställ krav på entreprenörerna, så stärker du din position i samband med markintrång.

LRF kontoret Öst får många samtal från medlemmar som drabbats av bristfälligt utfört grävningsarbete i samband med olika intrång. Det handlar även om frågor inför olika arbeten, där många känner sig pressade och rättslösa. Men här finns några goda råd.

Arbetet med att ta fram en checklista med vägledning, råd och stöd vid olika former av grävarbeten pågår. För att redan nu möta efterfrågan presenterar vi ett utkast här längre ner, några viktiga punkter att tänka på som ger dig som markägare en starkare position.  

Tyvärr är det allt för vanligt att markägare idag drabbas av bristfälligt utfört grävningsarbete i samband med intrång. Det kan exempelvis röra sig om skador på täckdikning, kabel på felaktigt djup eller en felaktig placering. Även lagningar som inte utförs enligt branschanvisning är ett utbrett problem.

Du som är medlem har tillgång till checklistan i inloggat läge.

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.