Final för projektet Goda affärer

Anki Roth och Folke Brinkman
Anki Roth, från Coaching by Anki, och Folke Brinkman, från ViljaLysa har varit utbildningsledare och coacher.

Projektledare Gunnar A Johansson tror att cirkulär bioekonomi har kommit för att stanna. Precis i skiftet mellan november och december månad var det avslutning för den EU-finansierade utbildningen Goda Affärer Cirkulär Bioekonomi på Låsta Gårdshotell utanför Strängnäs.

Under ett års tid har närmare 30 företag i fyra grupper inom LRF Trädgård deltagit i en kurs för affärsutveckling. Två av grupperna studerade förra året, en i Skåne och en i norra Sverige. I år samlades en sydgrupp och en grupp i östra Sverige.

– Det har varit en mix av kunskap, erfarenhetsutbyte och coachning. Tyngdpunkten har legat på Cirkulär Bioekonomi där vi lyft frågan hur man kan utveckla affären och se över vad företagaren kan göra med restflöden, hitta resurser son inte är fullt nyttjade och även hur samarbeten kan stärka affären, berättar Folke Brinkman.

Affärsutveckling och ledarskap

Ett andra ben i kursen har fokuserat på ledarskapet; att leda verksamheten, medarbetare och sig själv i rollen som företagare. Det kan vara lätt att gå vilse som ensamföretagare och bli allt för händelsestyrd, särskilt i tider när ekonomin är ansträngd till följd av höga räntor, inflation och lägre intäkter.

– När vi summerar året ser vi att det hänt saker som deltagare. Man behöver träffa andra, bredda sitt nätverk, få ett erfarenhetsutbyte och stöd. Det har varit ett högt engagemang bland deltagarna och vi ser nu att flera har tagit steget och utvecklat sina verksamheter, säger Anki Roth.

Lyft för cirkulär bioekonomi

Projektledare Gunnar A Johansson märker en stor skillnad från då projektansökan lämnades in. Idag står klimatfrågan högt på agendan. Alla talar hållbarhet. Cirkulär bioekonomi har också blivit ett viktigt område för resurshushållning i en allt mer pressad bransch.

Kärnan i cirkulär bioekonomi är att varje naturresurs ska nyttjas så effektivt som möjligt. Det innebär att skräp och avfall räknas som en restprodukt. Denna blir en ny resurs i en annan produkt eller hos en annan företagare, som ett i kretslopp. Detta arbetssätt ger minimalt avfall, som många gånger kan bli gödning efter kompostering och rötning.

Blir det någon fortsättning?

Ett exempel som ofta lyfts fram är trädgårdsodlaren med växthus som drar nytta av grannens överskottsvärme där biogasen från djurhållningen blir energi. Stadens café köper in tomater, frukt och svamp. Från dem går kaffesumpen vidare och blir odlingskultur för svampodlaren. Restprodukten från dem blir gödning i en äppelodling.

– Otroligt mycket har hänt i dessa frågor. Vi ser nytta och vinning för klimatet, samhället och våra företagare. Så det skulle förvåna mig mycket om det inte blir en fortsättning på något sätt, även om inget är planerat. Nu står vi mitt emellan två programperioder i EU. Så vi får se, konstaterar Gunnar.

För dig som inte kan vänta finns en hel del att fördjupa sig i på LRF Trädgårds webbsida. 

Klicka gärna på denna länk och lär mer om Cirkulär Bioekonomi