Då blev den äntligen genomförd! Årets ELMIA Lantbruk blev verkligen den folkfest som alla hade hoppats på. I LRFs monter var det en strid ström av besökare från mässans öppnande på onsdagen och fortfarande nu på fredag då mässan stänger. I år var ELMIA ett samarbete mellan LRF Syd, Väst, Öst, Mitt och LRFs avdelning medlem och försäljning med både personal och förtroendevalda – ett mycket bra samarbete.

Bra känsla i samtalen men en del orosmoln

Christina Nyemad, ledamot i LRF Jönköpings län har träffat många medlemmar under sina dagar på mässan.

- Det är påtagligt att mässan har varit väldigt välbesökt. I vår LRF-monter har det varit det mycket folk som stannat till och diskuterat olika frågor. Lantbruksbarometern visar att många nu har en positiv syn på sin lönsamhet, speciellt inom växtodling och mjölk, men att man ser en del orosmoln inför framtiden. Dock finns ändå en underton av framtidstro som känns i samtalen i montern, säger Christina Nyemad.

Adam Gruvaeus, LRF Västra Götaland har varit på mässan i tre dagar.

- Många intresserade besökare och medlemmar har aktivt sökt upp monter för att prata. Det har kommit in många ungdomar hit till oss som vill bli medlemmar och det är en god stämning. De finns framtidstro i branschen, det är min känsla från mässan.  

Håkan Johansson, LRF Mälardalen har haft många bra samtal med besökarna.

- Det har varit många trevliga samtal. Samtalen kretsar kring oro för energi- och omvärlden, men också en glädje över att samhället nu verkar ha fått upp ögonen för att lantbruket behövs. Många äldre lantbrukare, som varit aktiva under en längre tid, kommer fram och uttrycker nu att nu känns det äntligen som att vi är behövda.

Elmia lantbruk viktig som mötesplats

Eva Söder, regional folkrörelseutvecklare LRF Syd och mässgeneral för ELMIA är mycket nöjd med mässan i allmänhet och LRFs monter i synnerhet.

- Elmia Lantbruk är en av de största mötesplatserna för företagare i det gröna näringslivet, självklart måste LRF finnas där. Under årets mässa har vi samtalat med 100 tals medlemmar och kunnat berätta vad vi gör i just deras hjärtefrågor. Hit kommer ofta hela familjen vilket gör att vi har möjlighet att få flera generationers perspektiv på utmaningarna som finns för våra medlemmar. Det är också ett ypperligt tillfälle att värva medlemmar, redan under första dagen värvade vi drygt 15 nya medlemmar, berättar Eva Söder.

Även Michael Arvidsson vice ordförande LRF Dalarna har varit på plats.

- Det är viktigt att vi står här på Elmia och finns med för att träffa folk. Det är mötet med människorna och fånga upp tankar hos medlemmar som är väldigt givande. Folk är glada och tycker det är trevligt att träffas. Mötesplatsen har nog varit saknad. Och sen är det ju också väldigt roligt att träffa kollegor från andra delar av LRF här i montern, säger Michael.

Pressen intresserad av lantbrukarnas förutsättningar

I år har även medierna varit mer intresserade av att rapportera om lantbrukarnas förutsättningar och möjligheterna att driva företag. Tidigare år har rapporteringen oftare handlat om att lyfta fram stora maskiner. Bland annat SVT och Jönköpings Posten varit i montern.

Montern får lovord från mässproffs

Mikael Jansson, Fairlink arbetar med att utbilda andra företag i att genomföra bra mässevenemang använde LRFs monter som ett perfekt exempel på hur en monter ska både byggas och bemannas. 

Fler medlemmar - så klart!

En del av montern hade så klart en särskild uppgift kring medlemsrekrytering och Camilla Ögren och Marie Brant avdelningen medlemskap och försäljning var på plats för att hjälpa befintliga medlemmar och för att rekrytera nya.

- Hittills uppskattar vi att vi har rekryterat någonstans mellan 30 – 40 nya medlemmar under mässan, berättar Camilla och Marie. Besökarna är väldigt intresserade av hur LRF arbetar med de olika frågorna som rör kostnadsutvecklingen, energiproduktion, CAP:en och så klart betydelsen av krisstödet, men vi har även hjälp befintliga medlemmar med att bland annat uppdatera sina uppgifter så att vi kan nå dem. Bland de nyinskrivna medlemmarna är det inte enbart huvudmedlemmar utan även familjemedlemmar, vilket mycket positivt. Dom är svåra att värva via telefon. Det har varit många lantbrukselever som inte känt till LRF/LRF Ungdomen och dom efterfrågade mer synlighet från LRF ute i skolorna. Så vi upplever våra två dagar på mässan som oerhört givande i både kommunikation med medlem/icke medlem samt rekrytering.

Vinnarna i tävlingen i montern (rätt svar 358 st)

Vuxen: Bertil NIlsson, Alexander Gudmundsson och Krister Svensson

Barn/ungdom: Tuva W, Algot N och Livia C.