Hallå där Johanna Björs, hur var årets riksförbundsstämma?

Johanna Björs
Johanna Björs på riksförbundsstämman

Johanna Björs, ordförande för LRF Ungdomen i Dalarna, var en av fyra fullmäktige från LRF Dalarna på årets riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj på Sänga-Säby utanför Stockholm.

Hallå där Johanna Björs, hur var årets stämma? 

Det var bra diskussioner och ett bra debattklimat. Kul också att träffa förtroendevalda från hela landet. Vi var också många fullmäktige som räknas till LRF Ungdomen (under 36 år) och det är mycket positivt för organisationen och framtiden. 


Något särskilt som gjorde intryck?

Det måste vara inriktningsbeslutet som togs för Framtidens folkrörelse. Det var ett historiskt beslut att vara med och rösta ja till.

Vilka diskussioner tyckte du var mest intressanta?

Diskussionerna om motionerna om livsmedelsstrategin, men också de motioner om hur vi använder vår åkermark, som motionerna om balansen mellan livsmedel- och energiproduktion på åkermark. Debatten om att bygga solcellsparker på åkermark har den senaste tiden pågått i media och äganderätten för varje enskild markägare är här stark.


Vilken fråga blev det mest debatt om?

Det var mycket debatt kring skogsfrågorna och skötsel av den skyddade skogen. Det var många yrkanden och innebörden av vilka ord som väljs för det strategiska arbetet är viktigt, vilket gjorde att beredningsutskottet fick jobba fram ett förslag som stämman ställde sig bakom.


Hur gick det för Dalarnas motioner? Hur gick debatten kring dem?

Det var mycket diskussion runt motionen om svensk skogsråvara. Många höll med om att det är viktigt att vi kan visa vilka produkter vi producerar av den svenska skogen. Ämnet har varit uppe på flera av de senaste riksförbundsstämmorna, vilket också framkom i debatten, men besvaras med att processen är för dyr att genomföra. Det är nog inte sista gången som detta ämne lyfts på LRFs riksförbundsstämma.


Något annat som du tar med dig från stämman?


Det är när organisationen med fullmäktige från hela landet kommer samman många på djupet inser att det är ett väldigt avlångt land. Vissa frågor har såklart starkt fäste i vissa delar av landet och jag tycker organisationer mår bra av att flera perspektiv får mötas under ett och samma tak. 

LRF Dalarna hade skickat två motioner till riksförbundsstämman, den ena handlade om effekter av vindkraftverk på lantbruksdjur och den andra om ursprungsmärkning på produkter av svensk vedråvara.

Läs mer om riksförbundsstämman här