KEMI beviljar LRFs ansökan om dispens för nedvissning

Kemikalieinspektionen, KemI, har beviljat LRFs ansökan om nöddispens för glyfosatmedlen Jablo/Spectra för nedvissning i foderspannmål samt för nedvissning av vete för etanol till tekniskt bruk. Dispensen gäller från och med den 17 augusti till och med den 15 oktober 2023.

Dispensen gäller för alla spannmålsslag till foder, det vill säga höst- och vårvete, höst- och vårkorn, höst- och vårrågvete, råg samt havre. Även vete för framställning av etanol för tekniskt bruk omfattas av dispensen. Maxdos för behandling är 4 l/ha. Karenstid till skörd är 10 dagar.

Observera att om dosen Jablo/Spectra överstiger 1,5 l/ha får skörd från behandlade grödor inte användas som foder till får eller fjäderfä.

Även glyfosatprodukten Credit Xtreme har fått dispens för användning med dosen 1 l/ha. För fullständiga användningsvillkor se Nufarms webbplats.

Kom ihåg

  • Läs alltid etiketten för aktuella villkor
  • Kontrollera karenstid till skörd
  • Kontrollera med din uppköpare innan glyfosatbehandling av foderspannmål
  • Om du behöver behandla ett skifte som är insått med fång- eller mellangröda måste du ändra i SAM. Det går däremot bra att behandla ett skifte där mellangröda sås efter skörd.

För ytterligare frågor om dispensen, kontakta Branschexpert LRF Växtodling Anna Redner, anna.redner@lrf.se, 010-18425 66