Kraftig återhämtning i animaliesektorn

Bernhardssons Gårdskött i Årsunda blev Årets Nötköttsföretag i Gävleborg 2015

Årets första GNI visar på framtidstro inom kött och mejeri-branschen. Indexet ökar kraftigt och ligger i nivå med totalindex, något som inte skett sedan slutet på 2020.

Sammantaget har synen på lönsamheten förbättrats från tidigare nivåer och animalieproducenterna har en neutral syn på kommande lönsamhetsutveckling. Välfyllda världslager av spannmål har haft en dämpande priseffekt på foder, samtidigt har befarat höga energipriser haft en något mildare effekt än väntat.

Prisutvecklingen för kritiska insatsvaror som djurfoder, diesel och gödning gör också att indexet lyfter.

Investeringsviljan i animaliesektorn måste öka

Synen på lönsamheten har förbättrats från tidigare nivåer, men det finns en oro för att investeringsviljan är för låg, något som behövs om tillväxt och produktionskapacitet ska säkerställas i framtiden.

Om Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter