Livsmedelsaktörerna i Skåne samlades för att trygga framtiden

Maria Lindsäth

Under Skånes livsmedelsdag den 21 november samlades aktörer från hela livsmedelskedjan i Skåne för att diskutera och planera för framtiden. Med 30 procent av Sveriges matproduktion står Skåne för en betydande del av landets livsmedel.

Sedan antagandet av Skånes livsmedelsstrategi 2017 har världen förändrats, och dagens utmaningar och möjligheter kräver en ny syn på livsmedelsberedskap.

Region Skåne har i uppdrag att koordinera det regionala utvecklingsarbetet och främja samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Skånes livsmedelsdag där omkring 200 personer möttes, blev ett viktigt verktyg för att uppfylla detta uppdrag, och deltagarna representerade en mångfald av företag, myndigheter, studenter, kommuner, forsknings- och innovationsaktörer samt politiker.

- Vi behöver också titta på antalet hektar åkermark. Vi var inne på att omsättningen går upp, men vi måste se vad som faktiskt ökar. Är det produktiviteten vi ökar eller är det antalet företag som blir fler? Vi måste titta på ägarskiften, vi måste hitta system som gör det enklare för unga att bli företagare att bli företagare inom livsmedelsbranschen och större attraktivitet inom industrin, säger Anita Persson, regional sakkunnig, som representerade LRF Skåne under förmiddagens panelsamtal.

Detta är första gången sedan beslutet om Skånes livsmedelsstrategi som ett så omfattande evenemang arrangeras. Konferensen ses som ett avgörande steg mot att skapa ett resilient livsmedelssystem, och resultaten från dagen kommer att påverka översynen av Skånes livsmedelsstrategi, som planeras vara klar 2024.

Skåne, med sina starka tillgångar inom hela livsmedelssystemet, från primärproduktion till innovation, utgör en kärna för livsmedelsrelaterad forskning och utbildning. Konferensen, arrangerad av styrgruppen för Skånes livsmedelsstrategi fokuserade på hur man gemensamt kan utveckla Skånes och Sveriges livsmedelssystem framåt. Styrgruppen består av Region Skåne, Livsmedelsakademin, LRF Skåne, Länsstyrelsen, Krinova, SLU, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Visit Skåne.

Några bilder från dagens konferens.

Skånes livsmedelsdag 2023

Skånes livsmedelsdag 2023

Skånes livsmedelsdag 2023

Skånes livsmedelsdag 2023