Lotta Folkessons budskap till toppkandidaterna i SVT

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbottens regionstyrelse
Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten

I veckan sände SVT programmet EU-val 2024: Toppkandidaterna. Under direktsändningen fick publiken möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. En av dem var Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten, som ställde frågor om skogspolitiken.

Under programmet blev du inbjuden till Bryssel av Heléne Fritzon (S) för att berätta om svenskt skogsbruk. Vad är det viktigaste du skulle vilja lyfta där?

 1. Vi måste få bruka vår svenska skog efter våra egna förhållanden och förutsättningar. Svenskt skogsbruk bygger på lokal erfarenhet och kunskap och behöver inte begränsningar från EU som inte tar hänsyn till våra specifika förutsättningar.
 
2. Det är viktigt att visa på värdet för EU av den svenska skogen. Vår skog bidrar till EUs klimatmål genom att binda koldioxid och erbjuda förnybara råvaror.
 
3. Jag vill se en strategi för bioekonomi där den svenska skogen har en självklar plats. Genom att använda förnybara skogsresurser kan vi ersätta fossila bränslen och material, vilket stärker både ekonomin och miljön. Svenskt skogsbruk måste erkännas som en viktig del i den gröna omställningen.
  
Fanns det något du saknade i debatten som inte kom fram programmet?
 
- Det framkom inte vad de olika partierna konkret tänker göra för oss privata skogsägare, förutom Miljöpartiet som vill arbeta för att vi ska få ekonomiskt stöd för att avstå från att bruka skogen. Även om alla talade väl om skogsägarnas betydelse, saknades det tydliga planer eller åtgärder kring vilka frågor som de kommer att driva för vår skull. Det var egentligen bara Alice Teodorescu Måwe (KD) som på riktigt lyfte äganderätten och det hållbara skogsbruket som vi i Sverige bedriver. 

Se programmet här

EU-val 2024: Toppkandidaterna | SVT Play