Mycket vatten kräver bra diken

Carl Selling
Andreas Nypelius uppmanar alla att underhålla sina diken.

Om bara några veckor drar nya kurser om dikesunderhåll igång på Gotland. För varje företagare är det vinst varje gång när täckdiken och vattenvägar fungerar. Tidigare etablering, stark tillväxt och bättre skörd väntar.

Regn och rusk kombinerat med snösmältning och tjäle gör att det nu samlas stora mängder vatten på åkrar och i landskapet. Skulle det svämma över och leda till skador på fastigheter och vägnät kan markägare och dikesföretag bli skyldiga att betala ut skadestånd.

 Det är viktigt att se över och underhålla sina diken, menar Anderas Nypeius, ordförande för LRF Gotland.

Ofta är det ett dikesförtag som har ansvaret i en trakt, flera markägare som är sammankopplade utefter en vattenväg. Ska det fungera behöver man samverka, annars blir det stopp någonstans.

Avtal och överenskommelser kan vara skrivna för länge sedan. Men i stadgarna står ofta hur det ska skötas och med vilka intervaller det ska rensas liksom hur arbetas med underhåll men också med vilka nyckeltal fakturor och arbeten ska fördelas mellan markägare.

 De som har väl fungerande diken, täckdiken och vattenvägar har en fördel jämfört med andra. Skörden blir ofta större och bättre tack vare en tidig etablering av grödan. Man får en bättre struktur i jorden som gör att grödan bättre kan ta till sig regn och väta under växtperioden, berättar Anderas.

Han liknar bra dikade marker vid en krukväxt som slipper stå med tårna i vatten och där växten räddas av hålet i botten av krukan. Vid bevattning är växten redo att suga åt sig rätt mängd vatten.