Det är inte bara de nordiska näringsrekommendationerna som engagerar LRFs medlemmar och förtroendevalda i LRF just nu, även Nature Restoration Law är på tapeten.

En som funderat mycket på frågan är Daniel Andersson som är ledamot i regionstyrelsen för LRF Värmland. 

Vi har funderat väldigt mycket kring Biologisk mångfald i våra tre styrelser här i Västra Sverige, då det är en fråga som har strategisk betydelse för våra medlemmar. Vi har en grupp där vi vänt och vridit på argumentationen och hur myndigheter och politikers beslut påverkar våra medlemmar på gårdsnivå. 

Daniel menar att ibland går argumenten emot varandra och det gäller att hitta det som LRFs medlemmar kan ta till vara som affärsmöjligheter. I förslaget till Nature Restoration Law vill man från EUs synvinkel restaurera och återställa jord och skogsbruksmark, något som skulle kunna vara bra, men som också kan få konsekvenser menar Daniel.  

– Jag tycker att man behöver se över konsekvenserna och titta på hur stor skadan kan bli om man tar förhastade beslut, man förslår bland annat återvätning av stora arealer. Tanken med restaurering är inte fel, men man måste ha i åtanke att detta kan slå olika i olika delar av landet, säger han. 

Ska man dra det till sin spets enligt Daniel så kan livsmedelsproduktionen minska i Sverige och då är frågan vem som räddas, eller skapas det då svält i Europa eller i tredje land.  

– Vi har samtidigt stora möjligheter då det enligt Nature Restoration Law kommer att behövas mer betesdjur för att bidra till den biologiska mångfalden, samtidigt om man tittar på de nordiska näringsrekommendationerna så går de just nu mot en mer vegetarisk kost, och där har ju många delar i Sverige ingen möjlighet att kunna odla det, utan att vi måste använda oss av betesdjuren för att ta till vara på markens potential att producera mat, säger Daniel.  

– Det är som jag brukar säga, det är bördigare på en dansk parkeringsplats än det är på mina småskiften här i Västvärmland, däremot har jag möjlighet att producera men då behöver det gå igenom en idisslare, säger Daniel.  

LRF har lämnat in ett remissvar till miljödepartementet i frågan.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Väst, clara.hyltback@lrf.se