Nya fokusområden för påverkansarbete i LRF Väst är nu i gång!

kor på äng
Foro: Ester Sorri

Under 2023 kommer regionerna i Väst att jobba med fyra fokusområden som är beredskap, kommunala påverkansuppdraget, konkreta förslag på förenklingar och NNR (nordiska näringsrekommendationer).

Sedan några år tillbaka arbetar styrelserna i Värmland, Västra Götaland och Halland tillsammans med personalen inom olika riktade fokusområden. På så vis prioriterar vi vilka områden vi vill satsa mer på utefter vad som är på gång i omvärlden och vilka påverkansfönster som finns för stunden.

Vårens riktade satsningar med start våren 2023 är beredskap, kommunala påverkansuppdraget, konkreta förslag på förenklingar och NNR (nordiska näringsrekommendationer). Här kommer en kort presentation om varje område, mer ingående redogörelse inom varje område presenteras i kommande nyhetsbrev!

Har du frågor eller goda inspel inom något av områdena tveka inte att höra av dig!

Beredskap

LRF Väst har startat upp en arbetsgrupp kring beredskapsfrågan. Ett nätverk finns också på LRF Riks. Här i Väst arbetar vi med frågan på olika sätt. Bland annat så kommer vi att behöva spela in synpunkter i civilområdena (CIVO). Västra civilområdet består av Halland och Västra Götaland, Värmland ingår i Mellersta civilområdet. LRF är representerade i dessa grupper, där flera aktörer ingår.

LRFs kommungrupper har också en viktig roll när det kommer till beredskapsfrågan, då kommunerna är ansvariga för viss beredskap på lokal nivå.

Har du inspel/synpunkter kontakta oss gärna.

Torbjörn Olsson regionstyrelsen Värmland
torbjorn.olsson@lrf.se 
070-658 07 52

Clara Hyltbäck, LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se 
076-836 81 00

Kommunala påverkansuppdraget

Vi i LRF Väst är redan bra på kommunalt påverkansarbete. Men vi kan bli ännu bättre! Vi vill rikta vår kompetens till att stötta kommungrupperna ytterligare efter varje kommungrupps egna behov. Att identifiera och utveckla ytterligare stöttning är denna grupps primära syfte.

Alexander Andersson, regionstyrelsen Västra Götaland
alexander.andersson@lrf.se
073-3895018

Kajsa Edbom, LRF Väst
kajsa.edbom@lrf.se  
079-066 08 07

Konkreta förslag på förenklingar

För att vässa oss ännu mer i påverkansarbetet driver denna grupp ett arbete med att dels fånga upp fler frågor från er medlemmar, dels konkretisera och prioritera. Förutom att beskriva problemet ska vi bli mer exakta i vad som behöver förändras i till exempel lagstiftning eller i myndighetsutövning och definiera vem som äger frågan, till exempel vilken myndighet eller på vilken politisk nivå.

Monica Thörner, regionstyrelsen Värmland
monica.thorner@lrf.se 
070-621 32 95

Sven Callenberg, regionstyrelsen Västra Götaland
sven.callenberg@lrf.se 
070-218-10-97

Andreas Måttgård, regionstyrelsen Halland 
andreas.bengtsson@lrf.se 
070-938 64 39

Regionalt sakkunniga i LRF Väst.

NNR (Nordiska näringsrekommendationer)

Nya nordiska näringsrekommendationer är på gång. I slutet av juni väntas dessa beslutas om och när dessa sedan ligger till grund för att bli svenska kostråd tror vi att ett kommunalt påverkansarbete kan göra stor nytta. Detta för att vidga perspektivet till att det offentliga köket ska innehålla svenskproducerade livsmedel.

Linda Ericsson, regionstyrelsen Halland
linda.ericsson@lrf.se 
070-399 94 63

Kajsa Edbom, LRF Väst
kajsa.edbom@lrf.se  
079-066 08 07