Politikerträff om vargens påverkan på livsmedelsstrategin

Politikerträff om varg

I tisdags var politiker och tjänstemän i Jönköpings län inbjudna till en informationsträff kring vargfrågans påverkan på arbetet med en regional livsmedelsstrategi. Träffen hölls hemma hos Patrik och Elisabet Fungby Jönsson, lantbrukare med en fårbesättning strax utanför Bodafors. – Det var väldigt lyckat, säger Karin Nalbin, ordförande i LRF Jönköpings län.

Politiker från riksdag, region och kommun samt tjänstemän från regionen och länsstyrelsen deltog vid träffen i Bodafors, alla hade på olika sätt livsmedelsstrategin på sitt bord. Även om de inte är beslutsfattande i vargfrågan så vill LRF och Jönköpings läns fåravelsförening göra dem uppmärksamma på den problematik som finns och hur den kan påverka livsmedelsproduktionen i länet. Det är viktigt att man inte ger upp tanken på en livskraftig fårnäring i Jönköpings län, utan att den fortfarande är en del av livsmedelsstrategin, då vi har gott om marker som lämpar sig väl för får.

Karin Nalbin berättar att för många av deltagarna var det mycket ny information och ny kunskap, och det blev en uppskattad träff. Samtliga regeringspartier plus SD och S var representerade och förhoppningsvis kan partierna nu få en ökad förståelse för lantbrukarnas vardag och möjligheten att producera livsmedel i länet.

De närvarande delade i mångt och mycket synen på frågan.

– Vi var väldigt överens om att det behöver bli en förändring fort, för det skadeläget vi har idag är för stort. Vi var också väldigt överens om att de betande djuren är otroligt viktiga för Jönköpings läns livsmedelsproduktion. Och vi var också överens om att rovdjursavvisande stängsel är inte en enkel lösning för att komma till rätta med problemet, säger Karin Nalbin.