Sista chansen(?) att lära sig mer om diken!

dike, vatten
Foto: Christer Jansson.

Har ni i er lokalavdelning, kommungrupp eller markavvattningsföretag funderat på att eventuellt göra en aktivitet om diken? Nu är det dax att komma till skott innan projektet avslutas!

I juni 2024 avslutats det pågående projektet om aktiv förvaltning och underhåll av diken och lantbrukets vattenanläggningar i LRFs och Vuxenskolans regi. Arbetet kommer säkert att fortsätta i någon form även efter detta datum, det är dock ej klart hur.

Men funderar ni i någon lokalavdelning, kommungrupp eller markavvattningsföretag att göra en aktivitet så kan det vara klokt att komma till skott nu! För att starta en cirkel behöver det vara minst 5 deltagare.

Vi kan även erbjuda andra arrangemang såsom en vattendragsvandring eller ”bygdegårdsträff” för att gå igenom rättigheter och skyldigheter kring diken och vattendrag.

Vid intresse hör av er till projektledare Christer Jansson.


Christer Jansson
regionalt sakkunnig LRF Väst
christer.jansson@lrf.se  
070-240 47 89


Äga och förvalta diken - en handbok