Sök stöden för en grön omställning

Montage vattenseminarium

Missa inte de stöd som finns att söka för arbetet med ett renare vatten. Vi bjuder in till ett seminarium med experter från flera organisationer.

Eftersom odling och lantbruk sker utomhus i naturen görs det hela tiden saker som påverkar miljön och naturen. En del åtgärder kallas för miljöåtgärder men på sätt och vis är alla åtgärder miljöåtgärder. Många åtgärder som är bra för miljön eller klimatet kostar att genomföra och kräver en lönsamhet på gården för att kunna göras. De åtgärder som är lättast att göra är därför de som det redan finns full kostnadstäckning för som exempelvis de olika stödformerna i EU:s jordbrukspolitik - CAP. 

Många känner till åtgärder och stöd för skyddszoner och fånggrödor men det finns fler stöd att söka. 
– Sverige som ett land rikt på vatten med lång kuststräcka och cirka 100 000 sjöar har valt att ha många stödformer för renare vatten. Att söka dem är ett sätt att medverka till lantbrukets gröna omställning. Förutom att åtgärderna är bra för vattnet och miljön i hembygden är det också viktigt att söka stöden för att visa att det svenska lantbruket vill vara proaktivt. En del av de åtgärder som går att få betalt för i Sverige är i stället lagstiftning i andra länder. Om vi vill fortsätta ha det som idag behöver vi visa det genom att helst söka slut på de olika stödformer som finns, säger Markus Hoffman för vatten- och hållbarhetsfrågor på LRF. 

Nu arrangerar LRF, Hushållningssällskapet i Kalmar, länsstyrelsen i Kalmar, Vattenmyndigheterna och Jordbruksverket ett seminarium om vattenfrågor och möjligheten att söka stöd. Du är välkommen att delta på plats i Kalmar torsdagen den 7 mars. Vi kommer även att spela in delar av programmet, så att fler kan få möjlighet att ta del av det. 

Datum: 7 mars
Tid: 10.30–16.00
Plats: Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar

Anmälan till: info.kkb@hushallningssallskapet.se eller 0480-156 70 senast den 4 mars.
Obs! Max antal platser är 40 st.

 

Program för dagen: 

10.30-10.55 Ankomst fika

11.00-11.40 Vattenmyndigheten – Krav från EU och Statusklassningen (Irene Bohman m.fl.)

11.40-12.40 Lunch och kaffe

12.40-13.25 Markus Hoffman, LRF – Krav från EU och Statusklassningen och ökad åtgärdstakt ur ett LRF-perspektiv

13.30-13.50 Jordbruksverket – Nationella upplysningar till projekt kring vatten. Hur, när, var och för vem finns medel att söka?

13.50-14.20 Fika, kaffe och kaka

14.25-14.55 Länsstyrelsen Kalmar län – Strategiska planen och investeringsstöd vattenåtgärder i Kalmar län

15.00-15.30 Länsstyrelsen Kalmar län – Vad kan du göra i din SAM-ansökan som bidrar till bättre vattenkvalitet?

15.30-16.00 Summering och frågor Jan Wågesjö, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge