Ställer krav på Trafikverket

Stefan Gustavsson
Stefan Gustafsson uppmanar Trafikverket att skärpa vintervägunderhållet i Sörmland.

Stora mängder mjölk har kasserats, timmerbilar har vägrat att köra på Trafikverkets vägar samtidigt som blåljus, skolskjuts och hemtjänst haft stora svårigheter när vägarna i flera veckor varit obefintligt halkbekämpade. LRF i Södermanland uppmanar nu Trafikverket att snarast höja anslagen för underhållet av de mindre länsvägarna.

Regionstyrelsen i LRF Södermanland har fått in klagomål och påpekanden om främst dålig vinterväghållning på Trafikverkets mindre länsvägar i Sörmland av ett antal medlemmar. Dom senaste vintrarna har det vid flertalet tillfällen varit väderomslag med väldigt hala vägar som följd.

Att vädret skiftar är inget ovanligt och att samtidigt kunna hinna med att halkbekämpa alla landsbygdsvägar på kort tid är en utmaning. Det har vi full förståelse för. Men det borde finnas kapacitet att hinna åtgärda vägarna åtminstone inom 6 timmar. En del av våra medlemmar har fått vänta i flera dagar på att vägarna ska bli farbara för främst lastbilar.

Mjölk är färskvara
Detta har resulterat i att mjölkbönder har fått kasserat stora mängder mjölk för att mjölkbilen inte kunnat köra på dom hala vägarna på grund av risken att åka av vägen och kanske skada både människor och egendom.

Eftersom mjölk är en färskvara och lagringen är begränsad på gårdarna så är tyvärr ända möjligheten att kassera mjölken när lastbilen inte kan ta sig fram till gården i planerad tid.
Det känns som ett otroligt slöseri att behöva kassera ett prima livsmedel och det kostar stora summor för kollektivet av mjölkbönder när detta händer.

Riskerar sjukdomsfall
 
Det är även andra transporter som blir drabbade, bland annat timmertransporter. Om virket inte kommer in till industrin i tid leder det till störningar i produktionen och förlorade arbetsinkomster med stora följer i flera led. Under denna vinter har det till och med förekommit att timmerbilar vägrat att köra på vissa av Trafikverkets vägar då de har varit obefintligt halkbekämpade i flera veckor, med stora problem för skogsägare som följd.
 
Detta medför även en stor risk för blåljuspersonal att tas sig ut på landsbygden vid olyckor och sjukdomsfall. Även övrig service som skolskjuts, hemtjänst och sophämtning med mera får stora problem att ta sig fram på dom hala vägarna.

Budgeten räcker inte
 
Som vi har förstått så är det inte dom olika entreprenörerna som ska sköta vinterväghållningen som är problemet. Dom jobbar ju efter de direktiv dom får från Trafikverket, att utföra sitt uppdrag för en viss betalning. Problemen ligger ju i att budgeten inte räcker till för att kunna sköta vinterväghållningen tillfredsställande!
 
Det byggs hela tiden nya säkra vägar med till exempel vajerräcken och nya cirkulationsplatser för att uppnå nollvisionen. Detta synssätt bör även gälla för dom mindre vägarna på landsbygden! Även ur beredskapssynpunkt är detta en viktig fråga. Ett fungerande vägnät är ett måste för vår nationella livsmedelsförsörjning och vår försvarsförmåga nu och i framtiden.

Vi uppmanar därför Trafikverket att snarast höja anslagen för underhållet av dom mindre länsvägarna. Samt att äska mera medel från staten för detta.

Via mail bjuder nu Trafikverket till möte för att "i närtid följa upp detta.