Välkommen till webbinarium om minerallagstiftningen

Mineralbrytning

Datum: Måndagen den 13mars kl18:30-20:00
Plats: Digitalt via Teams 

I takt med en snabbare klimatomställning har behovet av svensk metall blivit allt mer aktuell, men minerallagstiftningen och Miljöbalkens utformning är allt ifrån perfekt. Som enskild markägare är det mycket att hålla koll på, där förbjuder LRF Nord och LRF Mitt in såväl medlemmar som icke-medlemmar till att lyssna på Helena Kjellsson, bergmästare hos Bergsstaten som berättar om vad olika tillstånd enligt minerallagen betyder och vad man kan tänka på i de olika skedena. Även Åsa Hill, äganderättsjurist hos LRF, deltar och berättar om LRF:s förhållningssätt till en moderniserad minerallagstiftning och vad vi gör för att påverka beslutsfattare. Webbinariet sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Du anmäler dig via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. Sista anmälningsdag är 11mars.

Länk till anmälan: http://bit.ly/3KDPxrY

Länk för att ansluta till webbinariet skickas ut någon dag innan 13 mars.

Välkomna!