Webbinarie: Offentlig upphandling och nya nordiska näringsrekommendationer

Bilder från bloggträff utanför Jönköping 11 november 2012. Foto: Mikael Nyander
Foto: Mikael Nyander

Vad innebär det för din kommun om det kommunala köket får rekommendation om att minska köttkonsumtionen hos kommunens äldre, de sjuka och våra barn?

Tyvärr är det precis detta som håller på att hända. Kom därför med på vårt lunchwebbinarie 30/3 kl 12-12:45 och utforma en plan för hur vi kan hjälpas åt för att motverka detta.

Nationellt inom LRF riks är man mycket aktiv i processen med uppdateringen av nya Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), och har varit det ända från start. I nära samarbete med våra systerorganisationer inom Nordiska Bondeorganisationer Centralråd med flera har flera förslag skickats på kapitel där arbetet borde kompletteras, deltagit på webbinarier och lämnat kommentarer på de bakgrundsartiklar och utkast på kapitel som publicerats för allmänheten.

Nytt för denna omgång av NNR är att hållbarhet ska vävas in i rekommendationerna. LRF insåg redan tidigt i arbetet att det tyvärr finns flera allvarliga brister i hur man hanterar uppdraget, som präglas av tvivelaktig metodik, bristande transparens och undermålig process. Därför har LRF i nära samarbete med Nordiska Bondeorganisationer med flera skickat öppna brev till Nordiska Ministerrådet, skrivit debattartiklar och delat kunskap och information för att understryka och lyfta lantbrukets betydelse för samhälle och miljö. Flera öppna brev har skickats till NNR-kommittén för att göra dem uppmärksamma på de brister vi ser.

Trots arbetet som pågår inom LRF tillsammans med våra nordiska bondeorganisationer finns risken att vi inte lycks påverka de nya nordiska näringsrekommendationerna och att utgången av detta är till nackdel för både oss och de människor som kommer få en ändrad kost i de offentliga köken.

Av den anledningen måste vi tillsammans börja påverka och förbereda våra västsvenska kommuner om att de måste slå vakt om att bibehålla fokus på svenskproducerade livsmedel. Vi måste förbereda kommunerna på att de ska se det kommande förslaget som just rekommendationer och därefter sätta det i relation till vad kommunen och dess medborgare tycker är viktigt. Vi måste hjälpas åt att lyfta våra medborgares behov av en näringstät kost, ett öppet landskap, en levande landsbygd och en robusthet i den svenska livsmedelsförsörjningen.

Häng med på ett lunchwebbinarium om detta den 30/3 kl 12-12:45. Inbjudan kommer gå ut till förtroendevalda i kommungrupperna, men vi vet att denna fråga intresserar många medlemmar så alla är välkomna att delta.

Vill du även hjälpa till att arbeta med frågan i din kommun så välkomnas säkerligen det i din kommungrupp, kontakta i så fall din lokala kommungruppsordförande.


Länk till inbjudan, där hittar du även möteslänken

Välkomna!

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland
Anders Richardsson, ordförande LRF Halland
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

Vill du veta mer, läs här!
Därför engagerar sig LRF i Nordiska näringsrekommendationer.