LRF tycker att ...

... en större andel av det forsknings- och innovationsarbete som bedrivs utgår från våra medlemmars behov, i syfte att skapa hållbara och lönsamma företag. 

LRF har ...

... tydliga och kommunicerade prioriteringar på forskningsområdet som bygger på en genomförd inventering av medlemmarnas forsknings- och innovationsbehov.

... på nationell och regional nivå prioriterat påverkansarbete för en större resurstilldelning till företagsnära forskning och innovation utifrån medlemmarnas behov.

... förstärkt sin närvaro och representation i relevanta organisationer, regionala kluster, institut, universitet och högskolor samt EU-nätverk jämfört med januari 2021, i syfte att påverka inriktningen på projekt.