Biogas från lantbruket – nya biogaspremier och Klimatklivet till kraftvärme

Webbinarium, 2 februari 2022

Nya förutsättningar för biogas – gastraktor, långsiktiga stöd, energipriser och hästgödsel

Webbinarium om lantbruksbaserad biogas, 20 januari 2022

Gårdsbaserad biogas – utveckling, uppgradering och ny teknik

Webbinarium 19 oktober 2021

Elfordon i lantbruket

Webbinarium 10 maj 2021

ETC Solcellspark

Johan Ehrenberg ger sina bästa tips och svarar på LRF-medlemmarnas vanligaste frågor.

Solceller på åkermark

Den senaste utvecklingen och beräkningar samt hur Länsstyrelsen Skåne ser på saken.

Fossilfritt bränsle ur ett regionalt perspektiv

Se utvecklingen och arbetet i Halland. Avslutningsvis en omvärldsspaning av LRFs expert Niklas Bergman.

Pitch & match - LRFs svar på Draknästet

Se och lyssna på kreativa entreprenörer och deras idéer.

Lagring av energi

Hur blir fastigheter till resurser och bidra till ett mer hållbart elnät?

Problem och möjligheter med vindkraft

Hur ser utvecklingen ut för Svensk Vindkraft? Vilka problem upplever de närboende och vilken möjlighet har de att påverka besluten?