LRF riks

Sara Stjernholm,gruppledare
Martin Mörman
, expert företagarvillkor och skatter
Niklas Bergman, expert resurseffektivitet och energi
Jenny Näslund, Energiexpert
Anders Drottja, Verksamhetsansvarig LRF Entreprenad

LRF regionalt

LRF Västra Sverige: Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare företagandets villkor.
LRF ÖSÖ: Kristian Petersson, verksamhetsutvecklare energi