AW HALMBALAR P2633

Hållbart jordbruk och hållbart skogsbruk

LRFs hållbarhetsmål för den gröna näringen innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Här hittar du information om arbetet med målen för hållbart lantbruk.