AW HALMBALAR P2633

Hållbart jordbruk och hållbart skogsbruk

LRFs hållbarhetsmål för den gröna näringen innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Här hittar du information om arbetet med målen för hållbart lantbruk.

LRFs digitala hållbarhetsmöte

Inspelningen av det digitala möte som anordnades den 3 juli på temat hållbarhet.

Intervju med Johan Kuylenstierna

LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren intervjuar miljöprofessorn Johan Kuylenstierna om hållbarhet i de gröna näringarna.