”Jag har alltid tyckt att Sveriges bönder och LRF har varit lite på efterkälken och haft en för defensiv position i klimatdebatten, därför ville jag engagera mig som ambassadör i LRFs hållbarhetskampanj.

Historiskt har vi alltid blivit attackerade från olika håll i miljöfrågorna och det har gjort att vi gått i försvar istället för att visa det vi är bra på. Den här kampanjen är ett sätt att visa att vi ligger långt fram och tar frågorna på allvar.

Det viktigaste tycker jag är att få fram helhetsbilden av hållbarhet. För att något ska vara hållbart behöver de olika aspekterna, miljömässig, ekonomisk och social, samverka. Ekonomin måste till exempel finnas för att man ska kunna ställa om till en mer miljövänlig verksamhet.

Själv är jag jordbrukare i byn Tvärålund, utanför Vindeln i Västerbotten och har en blandad produktion med nötkött, dikor och mjölkrasstutar, kornodling för eget bruk och potatis för avsalu. Plus skogsbruk. Det är ett litet jordbruk, men jag jobbar heltid, och sitter utöver det i LRF Västerbottens regionstyrelse.

Än så länge har jag inte jobbat med några stora innovationer på gården, men har med hållbarhet i alla små beslut kring markens avkastningsförmåga.

Hållbarhetsfrågan är ju stor för många, men kom i skymundan för coronan. Jag tror att den bara har tagit en paus och snart är uppe på agendan igen.

Under våren har vi haft digitala möten för medlemmar och politikerna i Västerbotten. Politikerna är positiva, men det är å andra sidan de som är intresserade som vi når ut till. Jag blev också intervjuad av Västerbottens-Kuriren om mitt engagemang i kampanjen.

Inför hösten handlar mycket om att stötta kommungrupperna under vecka 47, att vi ambassadörer ställer upp vid aktiviteterna då. Vi kommer bland annat ha en livesänd hållbarhetsdebatt via webben och jobba med olika influencers för att engagera allmänheten. Och, om möjligt, vara med vid lokalavdelningarnas årsmöten.

Framgångsfaktorn för oss är att få allmänhetens stöd, för det är allmänheten som tillsätter politikerna.”