Beslutsfattare: Stimulera skiftet från det fossila till det förnybara

Är du beslutsfattare på lokal, regional eller nationell nivå? Lantbruket behöver din hjälp. Med rätt förutsättningar kan våra näringar möjliggöra för andra branscher att bli fossilfria genom produktion av håll- och förnyelsebara råvaror. Men då behöver vi hjälp med att stimulera en kraftigt ökad jordbruks- och skogsproduktion.
Vi vill att politiken bland annat:
• Inför en biopremie – Den som ställer om till fossilfria drivmedel ska inte missgynnas ekonomiskt.
• Skapa fler stimulansåtgärder för svensk produktion av hållbart förnybara drivmedel och råvaror.

Vill du läsa mer, klicka här.

Beslutsfattare: Premiera ett ökat byggande i trä

Är du beslutsfattare på lokal, regional eller nationell nivå? Lantbruket behöver din hjälp. Med rätt förutsättningar kan våra näringar möjliggöra för andra branscher att bli fossilfria genom att byta fossila råvaror till förnybar biomassa. Men då behöver vi hjälp med att stimulera en ökad skogsproduktion.
Vi vill att politiken bland annat:
• Stimulerar ökat byggande i trä.
• Utformar kriterier för mer biobaserade råvaror i offentlig upphandling.

Vill du läsa mer, klicka här.

Beslutsfattare: Snabba på genomförandet av den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna

Är du beslutsfattare på lokal, regional eller nationell nivå? Lantbruket behöver din hjälp. Med rätt förutsättningar, främst genom ökad lönsamhet, vill svenska lantbruket öka sin produktion av livsmedel.
Svenska livsmedel ger ofta små klimat- och miljöavtryck i jämförelse med konkurrerande länder. Miljön vinner inte på att svensk produktion minskar om det innebär ökad konsumtion av importerade livsmedel som produceras med större miljöpåverkan. Därför gynnas miljön i många fall av ökad svensk produktion av livsmedel.
Vi vill att politiken bland annat:
• Ökar försörjningstryggheten av livsmedel lokalt, regionalt och nationellt.
• Inför Rättviksmodellens synsätt och arbetssätt, som bygger på en nära dialog mellan de enskilda företagarna och tjänstemännen, på flera ställen.

Vill du läsa mer, klicka här.