– Vi har redan tidigare haft ett hållbarhetsfokus med flera projekt som går att koppla samman med detta. När avdelningarna genomförde sina årsmöten deltog en representant från styrelsen och pratade om detta. Det har också funnits information i vårt nyhetsbrev som gått ut till samtliga företagarmedlemmar och vi har haft en kort notis i gröna sidorna, så egentligen har vi nog nått fler än vi tänkte, men det är svårt att uppskatta antal där.

Mottagandet från medlemmarna skulle Miriam Åkerström beskriva som försiktigt positivt. Ingen är emot men däremot är man orolig för att det ska innebära extrakostnader. För den ekonomiska hållbarheten är det som står i fokus i det dagliga arbetet.

Vilka tips har hon till andra regioner för att nå ut till medlemmar i hållbarhetsfrågor?

– Att knyta frågorna till verkliga projekt eller aktuella regionala frågor för att visa att det är frågor som är en del av vardagen och inte ytterligare en ”pålaga”, säger Miriam Åkerström.