Här har vi samlat några av våra förslag:

  • Biopremie för biodrivmedel. LRF vill att samma ersättning ska utgå för den som använder biobränslen, som för den som använder diesel. De bönder som fyller tanken på traktorn med biobränslen borde inte missgynnas jämfört med de som tankar diesel.

 

  • Riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar. LRF vill att politiken ska stimulera inhemsk produktion av hållbara, förnybara drivmedel. Genom stimulansåtgärder – till exempel genom ett riktat investeringsstöd eller genom gröna, statliga kreditgarantier – kommer lönsamheten öka och klimatvänliga alternativ komma på plats. Det minskar klimatpåverkan, minskar vårt beroende av fossila bränslen och ökar våra möjligheter till självförsörjning.

 

  • Utjämnade villkor inom EU. LRF menar att det är angeläget att Sverige samarbetar inom EU för att harmoniera villkor för lantbruket. Andra länders lantbrukare bör inte får mer fördelaktiga ersättningar, som riskerar att slå ut svensk produktion av mat, bränsle och biomassa.

 

  • Ökade satsningar på forskning. LRF vill se större anslag till forskning och utveckling, med syfte att fossila drivmedel, olja, betong och plast ska kunna ersättas av klimatsmarta svenska råvaror.

 

  • Tillfälligt riktat stöd till lantbruket. På kort tid har kostnaderna för svenska lantbrukare drastiskt. Regeringen behöver rikta olika stödåtgärder till svenska lantbrukare, för att de även fortsatt ska vara ledande i den förnybara omställningen och klara av att göra hållbara investeringar.

 

LÄS MER: Så möjliggör svenskt lantbruk klimatomställningen i andra näringar

LÄS MER: Så ska svenskt lantbruk bli fossilfritt till 2030