Öka landsbygdens attraktionskraft!

Vi kommer att arbeta för att:

Driva företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet.

Stärka de gröna näringarnas attraktionskraft och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Säkra goda arbetsvillkor och att ingen omkommer eller skadar sig allvarligt vid arbete i de gröna näringarna.

Underlätta för alla att ta plats i de gröna näringarna som ägare, brukare eller anställda bland annat genom att förenkla ägarskiften, främja mångfald och inkludering samt erbjuda en bra arbetsmiljö.

För att vi ska lyckas måste samhället:

Förbättra förutsättningarna för att leva och driva företag på landsbygden.
• Sprida forskningsresultat och erbjuda utbildningar för att möjliggöra en ökad och mer miljö- och klimateffektiv produktion.

Säkra en god fysisk och digital infrastruktur som möjliggör effektiva transporter av varor och insatsmedel samt ökad digitalisering och automatisering i de gröna näringarna.

Erbjuda ett gott nationellt och lokalt företagsklimat, som gynnar företagande, stärker lönsamheten och ökar konkurrenskraften.

Landsbygds- och småföretagarsäkra lagar och regler.

Säkra god samhällsservice i hela landet.