"Hållbarhetsfrågan är en av de största anledningarna att jag engagerar mig i LRF, därför är jag så glad att LRF nu satt upp mål och strategi för de gröna näringarna. Det är ett jätteviktigt uppdrag vi som är LRFs ambassadörer nu åtagit oss.

För det blir en kommunikativ utmaning att nå ut externt på ett trovärdigt sätt med ett egenintresse stämplat i pannan. Det blir viktigt för oss att berätta varför vi vill lyfta och öka de gröna näringarnas produktion i Sverige. Att det är för den globala planethälsans skull och för vår egen biologiska mångfald. Bland annat.

Som läget är nu måste vi hitta nya smarta sätt att nå ut. Men ett givet forum var de stora klimatdemonstrationerna som arrangeras i städer landet runt. I höstas tog jag rullebör, svenska äpplen, budskap och en kollega i regionstyrelsen i bilen och åkte till Malmös demonstration. Vi blev uppskattade men man blev väldigt förvånad att vi, LRF, var intresserade av att engagera oss i frågan… Ja, vad ska man säga…? Vi behöver synas mer på andra arenor än våra egna.

För mig är att köpa svenskt är synonymt med klimatsmart val, och att vägen till mer hållbar mat är att ge förutsättningar för produktionen av den. 

Kan vi få fanbärarna i klimattågen att förstå det, så har vi många starka och duktiga budbärare av det vi också vill – öka den svenska hållbara produktionen. 

Men, får vi aldrig glömma att visa våra svaga sidor, vara toktransparenta och förklara faktorerna bakom, komplexiteten och hur allt hänger ihop."