Datum: Fredagen den 3 juli, kl. 11.00-14.00 
Plats: Digitalt möte, du deltar via en dator, mobil eller surfplatta 

Den gröna framtiden ligger i våra händer, säger Palle Borgström.

"Vi ska ta ledningen i hållbarhetsdebatten"

– Det är dags för oss i jord- och skogsbruket att ta ledningen i hållbarhetsdebatten. Debatten behöver vårt helhetsperspektiv och vår kunskap. Den gröna framtiden ligger bokstavligen i våra händer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. 
 
Det handlar alltså om vår och hela Sveriges framtid. Vi i de gröna näringarna blir de första som påverkas av klimatförändringen, men det är också vi som har bäst chanser att påverka den. Att den gröna cellen ständigt förnyas är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle.    
 
På senare tid har protester, demonstrationer och manifestationer gjort avtryck och skapat nya folkrörelser. Nu kan vi i de gröna näringarna, tack vare ny teknik, samlas och visa kraften i vår folkrörelse. 

Nytt unikt möte - med plats för 25 000

Den 3 juli träffas vi i ett digitalt möte med plats för 25 000 deltagare. 
 
Vi har bjudit in personer från politiken och forskningen för att berätta om sin syn på de gröna näringarna och om hur de kan underlätta för oss att skapa en långsiktigt hållbar framtid.

Gör som Johan Kuylenstierna, boka 3 juli redan nu.

Program

Programledare: Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland

11.00-11.15 Välkomna till mötet!

Palle Borgström hälsar alla välkomna

11.15-11.20 Moderatorn har ordet

Sofia Karlsson berättar om mötesupplägget

11.20-11.30 Film om LRFs nya hållbarhetsmål

11.30-12.15 Detta händer framåt i hållbarhetsarbetet inom LRF
Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF

Om den nationella samtalskampanjen
Sofia Lindblad och Peter Borring

12.15-12.45 Vad kan politiken göra?
Peter Helander (C), riksdagsledamot

12.45-13.15 Vad säger forskningen? (Inspelat samtal)
Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid
Stockholms universitet

13.15-13.45 Vad vill näringen?
Lena Ek, ordförande i Södra
Heléne Gunnarsson, vice ordförande i Arla Foods

13.45-14.00 Avslutning
Elisabeth Hidén, sammanfattar mötet

Hur jobbar du med hållbarhet?

Dela med dig av dina tips och råd under mötet i kommentarsfältet.