I Skåne finns ledande livsmedelsföretag, stora som små samt en stor mångfald av odling och uppfödning.

Till sidomenyn

Livsmedelsfrågor i Skåne

Skåne har en stark livsmedelsnäring inklusive drycker som vuxit ur den bördiga skånska jorden. I det vi kallar livsmedelssystemet ingår primärproduktion, industri, handel, transport och konsumtion av livsmedel. Många olika slags företag och aktörer binds ihop i en lång och ofta komplex värdekedja. Det finns en unik livsmedelsrelaterad forskning och utbildning och sedan länge goda samarbeten mellan lärosäten, näringsliv och samhälle. I Skåne finns ledande livsmedelsföretag, stora som små samt en stor mångfald av odling och uppfödning. 

  • 30 procent av allt vi äter i Sverige kommer från Skåne.
  • Produktionsvärdet på åkrarna är bland de högsta i landet.
  • Skåne står för ca hälften av landets livsmedelsrelaterade FoU-investeringar.
  • I Skåne finns fyra universitet och högskolor som alla har livsmedelsrelaterade utbildningar och forskning.
  • Drygt 20 procent av landets sysselsättning inom livsmedelsindustrin finns i Skåne.
  • 85% av alla svenska fruktodlingar finns i Skåne
  • Dryck är en lönsam delbransch
  • Livsmedel är Skånes största varuexport
Till sidomenyn

Kontakta oss

Anita Persson

Anita Persson

Regional sakkunnig. Företagande, Livsmedelsstrategi Skåne, Upphandling, FoI, CAP, Kompetensråd