Det lokala engagemanget är organisationens nyckel och bidrar till den så viktiga gemenskapen. Här kan du läsa om vad som är på gång i LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost.

Till sidomenyn

Årsmötessäsongen 2024

Årsmötessäsongen i LRF Sydost och LRF Skåne pågår mellan 15 januari och 15 februari. I Jönköpings Län pågår årsmötessäsogen mellan den 15 oktober och 30 november. Här hittar du information till dig som är förtroendevald!

Läs mer
Till sidomenyn

Kurser & Studiecirklar med SV

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell organisation med syfte att stötta svenskt föreningsliv genom folkbildning. De flesta LRF-aktiviteter kan ske i samarbete med SV. Exempel på studiecirklar är Motorsåg & Röjsåg, Äga & Förvalta Diken, Uppstart i lokalavdelningen och många fler! 

Läs mer om kursutbudet & samverkan med SV
Du behöver vara inloggad för att kunna se utbudet

Till sidomenyn

Klimatanpassat Skogsbruk

Ett projekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att få en praktisk tillämpning inom privatskogsbruket i södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på skogsproduktionen, biologisk mångfald och andra värden, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för olika skador på skogen.

Här hittar ni föreläsningar: Klimatanpassat skogsbruk - SV Kronoberg.

Tips på filmer som ni kan visa på aktiviteter:
Film 1
(Skogen och trädens värden över tid) UR Samtiden - Föreläsningar från Linnéuniversitetet: Skogens och trädens olika värden över tid | UR Play
Film 2
(Skogens kolbalans och klimatnytta) UR Samtiden - Föreläsningar från Linnéuniversitetet: Skogens kolbalans och klimatnytta | UR Play

Till sidomenyn

Gårdsvandring - Är du säker?

Säker Arbetsmiljö Sverige gärna hjälper till med att anordna en gårdsvandring i din avdelning med temat Är du säker? 

Här kommer några tips på upplägget

  • Det är viktigt att vara ute i god tid med planeringen.
  • Lämplig tid kan väl vara från slutet av mars och framöver.
  • Gården bör vara lite större, gärna med djurproduktion och ha anställda.
  • Det är en fördel om den ligger någorlunda nära lantbruksskolan så vi kan bjuda in någon/några klasser.

Jag samordnar uppdragen i föreningen så hör gärna av dig till mig så kan vi se om vi eventuellt kan få till något framöver.

Med vänliga hälsningar
Anders Danielson
Säker Arbetsmiljö Sverige
070-622 20 87
anders.danielson@lrf.se
http://www.sakerarbetsmiljo.se/

Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige består av landets mest erfarna arbetsmiljöexperter inom de gröna näringarna. Föreningen har samarbetsavtal med LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare.

Till sidomenyn

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Känner alla i avdelningen till LRF:s medlemsförmåner? Det finns flera nyheter så som Skogshubben och Acamp. Sedan tidigare finns det flera användbara avtalsmallar, försäkringsrådgivning vid större skada och juridisk vägledning. 

Passa gärna på vid ett medlemsmöte att berätta om hela utbudet som du hittar på Medlemsförmåner - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)
För att komma åt avtalsmallar mm behöver du vara inloggad.

Till sidomenyn

Visa upp er lokalavdelning!

Beachflagga: Det finns nu möjlighet för att trycka upp er egen flagga att ha med på era kommande aktiviteter i lokalavdelningen. Pris är ca 2600 kr och inkluderar då beachflagga komplett med mast, bärväska och markskruv, samt frakt. (Markskruven kan bytas ut mot kryssfot slim med vattenring.)

För Skåne kontakta Claes Kullman 010-184 42 28 claes.kullman@lrf.se 

För Jönköping och Sydost kontakta Lisa Hartelius 010-184 42 39 lisa.hartelius@lrf.se.

Profilkläder: I LRFs profilbutik kan du handla både profilprodukter och presenter.

Till sidomenyn

Hänt under 2023

Höstens stora satsning - Bonden i skolan!

Under oktober genomförde LRF en aktivitet över hela Sverige! En stor utbildningssatsning där vi bjuder in åk 4-6 elever i hela landet till en spännande och lärorik aktivitet vi kallar för Bonden i skolan-veckorna.

Bjud in era lokala skolor och gör en aktivitet i samband med detta!

Vill ni hjälpa oss att sprida kännedom om aktiviteten? Skicka då gärna vidare bifogad inbjudan och bjud in era lokala skolor till Bonden i skolan-veckorna! Det finns också möjlighet för er i avdelningen att göra egen aktivitet i samband med detta, kontakta oss gärna om ni vill veta mer eller få tips! 

Läs mer om Bonden i skolan-veckorna (lrf.se)

Till sidomenyn

Kontakta oss

Claes Kullman

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor

Lisa Hartelius

Lisa Hartelius

Regional folkrörelseutvecklare. Lokalavdelningar Jönköping/Sydost, LRF Ungdomen Jönköping/Skåne

Peter Olsson

Peter Olsson

Regional folkrörelseutvecklare, medlemsrekrytering

Till sidomenyn