LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost har ett väl utbyggt arbete för att hjälpa och stötta medlemmar som av en eller annan anledning har det jobbigt. Allt vårt omsorgsarbete sker med hög integritet för den enskilde medlemmen. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad vi arbetar med inom omsorgsområdet och krisberedskap.

Till sidomenyn

Omsorgsfrågor

LRF har värderingar och riktlinjer som ska garantera en hållbar livsmedelsproduktion. I produktionen är det människans ansvar att garantera en god omsorg om djur och vi har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Vi anser att det är ägaren och skötarna som är grunden för en god djurvälfärd.

Inom hela LRF har vi ett arbete för omsorg, eftersom våra regioner ser olika ut och arbetar på lika olika sätt skiljer sig arbetet åt mellan regionerna. Även namnen på vem som gör vad och vilken funktion olika grupper har varierar, det som också gör omsorgsarbetet varierande är att behovet av stöd/ hjälp varierar.

På den här sidan kan du klicka dig vidare till kontaktpersoner i LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost. 

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Trakasserier och intrång

Trakasserier av bönder och intrång på gårdar uppmärksammats allt oftare. Därför har vi intensifierat vårt samarbete med polisen i Syd och har bland annat haft gemensamma webbinarier om just intrång och hur man kan förbättra sitt eget skydd hemma och göra det svårare för tjuven.

LRF ger dig råd om vad du kan göra själv för att höja din egenförmåga för att skydda dig själv och din gård.

Läs mer
Till sidomenyn

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) har konstaterats i flera europeiska länder och hösten 2023 även i Sverige. Vad händer nu? Vad kan vi och ska vi ha beredskap för att göra så att konsekvenserna mildras. Och vem gör vad? LRF har både uppmärksammat och drivit frågan i flera år och länsstyrelserna tar det nu på mycket stort allvar. 

Läs mer
Till sidomenyn

Kontakta oss

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Omsorgsfrågor och krisberedskap Jkpg/Skåne/Sydost