Vi får mer och mer skog

Värde: Cirka 130 miljarder kronor.
Yta: Cirka 5 % av den produktiva skogsmarken. Dessutom sparas 8 % av arealen vid slutavverkning.
Läs mer här

Biologisk mångfalden har ökat

Hård död ved: + 35 procent. Äldre lövrik skog: + 50 procent
Gammal skog: + 70 procent.
Läs mer här

Fler arter i dagens skog

+ 600 arter i modern tid. Det har försvunnit 200 arter, men tillkommit 800 arter enligt Naturvårdsverket.

Aktivt skött skog klimatsmartare än naturreservat

Aktivt skött skog får större tillväxt och binder mer koldioxid än avsatta naturreservat som lämnas till egen utveckling. Detta perspektiv saknas helt i utredarens beräkningar. En skogsfastighet på 50 hektar i Sydsverige klimatkompenserar för 40 svenskars årliga utsläpp genom att skogen ständigt förnyas. Läs mer här