Beslut om skyddsjakt på dovhjort

Dovhjortar ligger i gräset på ett fält eller en åker
Är det dovhortar i större grupper än fem får markägaren ta till skuddjakt.

LRF Östergötland har under en längre tid arbetat intensivt för att våra medlemmar ska kunna skydda grödorna i jordbruket från skador av dovhjort. Den 16 november kom kvittot. Länsstyrelsen fattade då beslut om skyddsjakt för flera dovhjortstäta kommuner i länet.

Det ska vara möjligt att skydda grödor när skadan pågår, även under höst, vinter och vår med sådder och vallar i känsliga faser. Dessutom under dygnets mörka timmar då viltet ofta är ute, har LRF framfört. Men skyddsjakt är ett verktyg för att skydda grödor. Den ordinarie förvaltningen, under ordinarie jakttider är fortsatt avgörande.

Det område som omfattas av beslutet om skyddsjakt är åtta kommuner i Östergötland: Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings kommun, Åtvidabergs kommun, Kinda kommun och Motala kommun.
 
Läs beslutet via denna länk, här finns även länk för rapportering av fällda hjortar.
 
Beslutet innehåller en hel del viktiga punkter, så läs detta noga. Länsstyrelsen föreskriver att jakten får bedrivas under hela dygnet, med de villkor som beskrivs i beslutet.

Mörkersikten är tillåtna

”Beslutet om skyddsjakt sträcker sig fram till 31 augusti 2025 och högst 1 500 dovhjortar får sammanlagt fällas. Dovhjort får endast fällas om de uppträder i flock om minst fem individer på jordbruksmark med odlad gröda”. ”Rapportering är en skyldighet för jakt som sker enligt detta beslut”:
 
När det gäller hjälpmedel för jakt under dygnets mörka timmar finns uppdaterade föreskrifter sedan 1 aug 2023. Där medges att när länsstyrelsen beslutar om jakt på dov- eller kronhjort under hela dygnet, så får mörkersikten användas under den jakten.

– Under lång tid har vi sett problemen och påtalat för Länsstyrelsen att vi lantbrukare måste få möjligheter att kunna skydda grödorna på fälten. Det är ett stort matsvinn eftersom vi arbetar med livsmedel. För det enskilda företaget kan det vara avgörande. Det handlar om stora belopp och överlevnaden för företaget, säger Jonas Edlund, viltansvarig i regionstyrelsen.

– Viltskador är en av de största begränsningarna för lönsam produktion och utveckling av företagen där viltstammar för höga. Vi såg att Länsstyrelsen i Sörmland fattade beslut om skyddsjakt och nu får vi till det i Åtvidaberg  plus några andra kommuner. Det är en framgång, menar Patrik Andersson i Åtvidaberg.

Protokoll från Länsstyrelsens möte 

Till formulär för fällda djur