Besvärligt skördeläge med grönskott, axgroning och ogräs i spannmålen

Besvärligt skördeläge

Det varma och torra vädret i maj och juni gjorde att vårsäden bestockade sig dåligt och stråna blev korta. I juli slog vädret om och blev betydligt svalare, och därefter kom regnet. Då satte grönskotten i gång att växa, och har i flera fall vuxit förbi huvudskotten i höjd och ligger samtidigt flera veckor efter i utveckling.

Även ogräset fick fart i de glesa och korta grödorna när regnet kom och i många fält står både tex målla och tistel och vajar över axen. Även i andra vårsådda grödor som raps, ärter och bönor växer ogräs till i glesa grödor. I höstsäd rapporteras axgroning i både rågvete, vete och råg från hela södra och mellersta Sverige.

Problemen verkar vara ganska spridda i stort sett hela Sverige, men främst i områden som hade mycket liten eller ingen nederbörd alls under maj och juni och sedan fått mer eller mindre mycket regn under juli och augusti. Det stämmer in på de flesta odlingsområden förutom möjligen Gotland och vissa delar av östra Sverige.

Dispensansökan beviljad

Kemikalieinspektionen, KemI, har beviljat LRFs ansökan om nöddispens för glyfosatmedlen Jablo/Spectra för nedvissning i foderspannmål samt för nedvissning av vete för etanol till tekniskt bruk. Dispensen gäller från och med den 17 augusti till och med den 15 oktober 2023. 

LRF har vid flera tillfällen tidigare år sökt dispens för användning av någon glyfosatprodukt för nedvissning i foderspannmål när problem med grönskott har försvårat eller omöjliggjort tröskning. Oftast har det varit för ett begränsat område.

För raps, lin, ärter och åkerböna finns ett flertal olika glyfosatprodukter som är godkända för för nedvissning och ogräsbehandling innan skörd. I år finns också produkten Glyphomax 480 som är godkänd för användning mot ogräs i foderspannmål. I tabellen redovisas aktuella glyfosatprodukter, godkända användningsområden och grödor samt karenstid.

 

Produkt

Regnr

Konc glyfosat

Nedvissning

Ogräsbekämpning

Karenstid dygn

Credit Xtreme

5602

540

-

ärter

7

Gallup Biograde 360

5518

360

-

-

 

Glyphomax 480

5750

480

raps, baljväxter

raps, baljväxter, foderspannmål

10

Glypper

5519

360

foderärt, foder-böna, lin för tekniskt bruk

foderärt, foder-böna, lin för tekniskt bruk

10

Jablo FL

5871

360

raps, lin, senap

raps, lin, senap

10

Krypt 540

5551

540

ärter

ärter

7

Roundup Flex

5844

480

raps, lin, senap

raps, lin, senap

10

Roundup PowerMax

5869

720

raps, lin, senap

raps, lin, senap

10

Spectra FL

5872

360

raps, lin, senap

raps, lin, senap

10

Tartan/Gallup 360-K

5550

360

ärter

ärter

7

Källa: Kemisk ogräsbekämpning 2023. Jordbruksverket

Kom ihåg

  • Läs alltid etiketten för aktuella villkor
  • Kontrollera karenstid till skörd
  • Kontrollera med din uppköpare innan glyfosatbehandling av foderspannmål