Så var vi igång med arbetet som ska massera fram en varumärkesplattform för LRF. I slutet av förra veckan samlande kommunikationsavdelningen några utvalda medlemmar från Östregionerna i Nyköping för att fånga in vad LRF är idag och framförallt hur vi vill beskriva oss och vilken position vi ska ta i samhället.

Lantbrukarnas riksförbund är en stor och stark organisation. Men vilken sorts organisation är LRF och för vem? Vilka är styrkorna vi bär med oss in i framtiden och vad skulle vi kunna skala bort för att bli ännu tydligare och effektivare?

Det är inga små och lätta frågor Sofia Lindblad och Eva Åström från kommunikationsavdelningen på Franzéngatan släppte loss på Blomenhof i Nyköping. I rummet hade nio medlemmar LRF Öst samlats. Bredden och variationen i ålder, geografi och företagande var stor vilket gynnade diskussionen.

Likande workshops har arrangerats i Sandviken och Lundsbrunn. Inom kort kommer även Umeå och Växjö att besökas. Till detta lägger Lindblad / Åström ett antal djupintervjuer med olika nyckelpersoner inom LRF. 

– Utifrån de insikter och lärdomar som vi tar med oss från våra möten och samtal runt om i landet ska vi sen tillsammans skapa en uppdaterad varumärkesplattform för LRF. Vi har inte tittat på oss själva under de senaste 25 åren. Samtidigt har förändringen varit enorm för våra medlemsföretag. Vi måste säkra så vi är ett förbund i tiden, menade Lindblad.