Göran Locking ser tillbaka på en händelserik höst för kommungruppen

Göran Locking

För Jönköpings kommungrupp har 2023 inneburit mycket påverkansarbete gentemot kommunen och Trafikverket. Kommunen har exempelvis nyligen tagit ett beslut när det gäller kompensation vid exploatering av åkermark, något som kommungruppen har arbetat hårt med.

Göran Locking, ordförande i Jönköpings kommungrupp, är på det hela taget nöjd med kommunens beslut om kompensation.

– Det har kommit en lång bit på vägen när det gäller den biten, att fått upp värdet på jordbruksmarken lite, säger han. 

I vissa fall har tjänstemannasidan haft synpunkter på det rent juridiska i de förslag som LRF haft, men politikerna är intresserade och verkar ha förståelse för frågan. Ett kontinuerligt arbete med långsiktighet gör kontakten med kommunen betydligt lättare, personkännedom är en fördel åt båda håll.  

– Hela påverkansarbete bygger på att man bygger upp ett kontaktnät och att man blir lite känd i de kretsarna, säger Göran Locking.  

Järnvägen gör stor skada

En annan stor fråga i Jönköpings kommun är byggandet av en ny järnväg mellan Byarum och Tenhult. LRF och berörda markägare har ansett att den nya sträckningen skulle kosta mer än det smakar, och har föreslagit en upprustning av befintlig järnväg och en satsning på elbussar längs motorvägen i stället. Men nu är beslutet taget, den nya sträckan ska bli av. Nu gäller det att bevaka frågan för att minimera skadorna på berörda fastigheter och se till att inblandade får kompensation.  

– Även om det inte går över jordbruksmark så skär det ju sönder ägandegränser och jakt och allting. Det förstör så enormt mycket av vår landsbygd om man går fram med en ny sträckning. Man behöver inte ha så mycket skog men får man en järnväg rakt igenom och behöver åka en mil för att komma till andra sidan, det är ju inget man längtar efter. 

Många fastigheter berörs, och många boende i det berörda området är självklart besvikna. Det förslag på sträckning som nu verkar mest sannolikt att genomföra är ändå det som trots allt tar minst åkermark i anspråk.  

Men hoppet är inte helt ute. Flera markägare arbetar tillsammans med LRF för att försöka få regeringen att riva upp beslutet, en väg som fortfarande är teoretiskt möjlig. Bland annat träffar man politiker från både region och riksdag för att argumentera för sin sak. 

Ökad befolkning 

Jönköping har ambitionen att nå 200 000 innevånare, vilket kräver byggnation. Del två i utbyggnadsstrategin innefattar mindre tätorter och landsbygd, och förslaget ska komma under våren. Kommungruppen har redan börjat prata med kommunen om frågan, och det lär bli en hel del arbete med det under 2024.  

Kommunen tog för några år sedan ett beslut att man inte skulle bygga på åkermark, något som fått mycket positiv uppmärksamhet. Det innebär dock inte ett totalstopp, men i de fall man ändå känner sig tvungen att bygga på åkermark ska man kompensera för det. Generationsbygge, eller enstaka hus på egen fastighet, ska vara undantagna. Och Göran Locking menar att i de fallen har man ändå ofta stor möjlighet att själv kompensera för de kvadratmeter man bebygger. 

– Om man vill försöka få igenom ett sånt här beslut så måste man försöka leva lite som man lär. Man får inte vara tvärt emot, säger han.  

Förutom arbetet med allehanda byggplaner har kommungruppen genomfört en lyckad skördefest utanför ICA Maxi, som en del i projektet Redig Mat. Man hade med djur, några maskiner besökarna kunde provsitta och medlemmar som besökte dagen fick 10 procents rabatt i butiken. Ett sjuttiotal medlemmar tittade förbi, och arrangemanget var verkligen uppskattat bland besökarna.