– I Aneby bor 50 procent innanför 50-skyltarna och ungefär 50 procent utanför, så det är viktigt att landsbygden fungerar, säger Karl-Gustaf Fransson, ordförande i LRFs kommungrupp i Aneby.

På en liten ort är det nära till kommunpolitikerna och det går att ha en tät dialog. Kommungruppen bjuder politikerna i kommunfullmäktige på en studieresa vart fjärde år, för att visa upp landsbygdsföretag i kommunen och ha en dialog kring deras vardag och utmaningar. I år börjar man hos ett företag som tillverkar miljösmart isolering av rivet papper, för att fortsätta till en kombinerad kött- och äggproducent och avsluta dagen hos en mjölkföretagare som även har entreprenadmaskiner. Karl-Gustaf tycker att politikerna visserligen lyssnar och är intresserade av landsbygdsfrågorna, men att det samtidigt är svårt att få dem att verkligen förstå vilka ekonomiska konsekvenser politiska beslut – eller brist på sådana – får för landsbygdsföretagare.

   Jag tror att vi har kommit så långt att den gröna näringen är bra ansedd i Aneby kommun och det tycker jag är positivt, säger han.

Vädrets makter

I övrigt har 2023 inte gått särskilt mycket i dur. Som hos de flesta andra började det torrt. Förstaskörden halverades, vissa fick bara in en tredjedel av ett normalår. Anebybönderna hade 2018 i bakhuvudet, betet började tryta och andraskörden blev inte heller något att hurra för. Det skördades spannmål som helsäd för att försöka rädda upp situationen. Det var mycket oro för hur fodertillgången och ekonomin skulle bli.

Sen kom regnet. Tredjeskörden blev bra men spannmålskörden blev katastrof. Karl-Gustaf Fransson flaggar också för att vi ännu inte har sett vilka skador värmen, torkan och granbarkborren orsakade i skogen. Det visar sig i höst.

Viltskador

Självklart följer man noga det som händer i Västmanland. Vildsvinen har varit ett problem länge, även utan svinpest, och skadorna de orsakar innebär stora belopp varje år. Till det kommer oron över att få med jord i vallfodret till följd av allt bökande, och de sjukdomar det kan leda till hos både nöt och häst.

Kommungruppen i Aneby arbetar för att kommunpolitikerna ska besluta att Aneby inte ska ha något vargrevir. Förbipasserande vargar kommer självklart att finnas, men man menar att någon måste våga gå i bräschen för att värna livsmedelsproduktionen i kommunen genom ett stopp för bofasta vargar.

Till vildsvinsskador och vargfrågan lägger man också de skador som hjort orsakar, där provrutor talar sitt tydliga språk när skörden utanför rutan blir 30 procent av vad den uppenbarligen kunde ha varit. Karl-Gustaf Fransson menar att det har blivit för stort glapp mellan de som beslutar om viltförvaltning och de som faktiskt bor där viltet är. Som en enda stor djurpark där lantbrukarna står för allas inträdesbiljett, menar han. Där har kommungruppen en viktig funktion att fylla genom att arbeta med politikerna i kommunen, som sedan förhoppningsvis tar kunskapen med sig uppåt i sina partier. Något måste hända, menar han.

   Vad kommer vi ha för livsmedelsproduktion i framtiden med alla motgångar?