Här ser du om täckdikning är en lönsam investering för dig

Täckdikning av åkermark söder om Borensberg, Östergötland. Fotograf Caroline Andersson, LRF Öst.
Täckdikning av åkermark. Foto: Caroline Andersson.

Täckdikning är en viktig åtgärd för att klara våra jordar och grödor i tuffa vädersituationer. Karin Oscarsson, sakkunnig inom vatten, miljö, CAP och beredskap på LRFs regionkontor, tipsar om att det finns pengar att söka för att investera i täckdikning och att Greppa Näringen har en kalkyl där du kan räkna på om det är lönsamt på din gård.

Det finns 450 miljoner kronor öronmärkta till täckdikning att söka under åren 2023–2027 i den nuvarande programperioden i CAP. Det finns dessutom ytterligare medel till täckdikning i kombination med kalkfilterdiken på de jordar där det fungerar. 

- Kolla med din länsstyrelse hur du ansöker om dessa pengar. Om täckdikning finns med i dina investeringsplaner så är det synd att missa pengar som kommer dig och näringen till godo, säger Karin Oscarsson. 

Hon vill också slå ett slag för Greppa Näringens investeringskalkyl för täckdikning. 

- Kalkylen på Greppa Näringens webbplats gör det lättare att räkna på investeringen utifrån dina odlingsförutsättningar, säger Karin Oscarsson. 

LÄNK: Investeringskalkyl för täckdikning - Greppa Näringen