Stöd till nya tekniska lösningar

Containing Greens växter odling isolering
Nya tekniker och metoder med visualisering och bildanalys är områden Agtech 2030 vill stimulera.

Är du en lantbrukare med utmaningar som kan lösas med ny teknik, som ännu inte finns på marknaden? Har du en egen innovativ idé som du vill vidareutveckla? Eller, har ditt företag en teknisk lösning som skulle kunna funka inom lantbruket? Sök då stöd från Agtech 2030.

Nu finns det möjlighet att söka stöd från Agtech 2030 för att ta fram nya lösningar på problem i jordbruket där fokus är hållbart lantbruk. Tanken är att ta dessa idéer vidare in i innovationsprojekt.

I Agtech 2030:s senaste utlysning får intresserade lantbrukare möjlighet att dra nytta av ett omfattande nätverk och plattformens organisation med stor innovationskompetens. Dessutom finns ett finansiellt stöd på 20 000 kronor.

Tanken är att detta paket med resurser ska göra det möjligt att bygga upp samarbeten, utföra tester av idéer och utforma en konkret projektplan. Huvudsyftet är att forma och förbereda idén så att den kan tas vidare för att bli ett fullskaligt innovationsprojekt inom Agtech 2030 eller hos andra aktörer som arbetar med innovationsutveckling.

I denna omgång riktar de in sig på klimatsmart energi, visualisering och bildanalys samt deeptech, avancerad och omvälvande ny teknik till exempel artificiell intelligens, kvantdatorer, robot, biovetenskaper och nya material.

Ansökan görs i ett formulär på deras hemsida och ska lämnas senast den 30 juni till Karolina MurhmanLäs med på Agtech 2030.

Agtech 2030 har som uppdrag att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som kan samla resurser och kompetenser som speglar flera av regionens styrkeområden.

Plattformen ska berika innovationssystemet inom jordbruksteknologi och bidra till en omställning med hållbarhetsmålen i fokus och som bygger på nya tillämpningar av ny teknik och utvecklade metoder.

Initiativet stöds av Vinnova under en 10 årsperiod och har en budget på 200 miljoner. Bakom initiativet finns ett flera olika organisationer, däribland Region Östergötland, det gröna näringslivet, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är värdorganisation.