Krafttag mot viltbetet

bild med skördebortfall
Johan Samuelsson har koll på läget, både bildbevis och vägningar som visar skördebortfallet.

På ett årsmöte i kommungrupper brukar frågan normalt vara: Vad har ni gjort? I Åtvidaberg är svaret hjort. Här är det vilttätt, väldigt mycket hjort. Här har de också koll på skördebortfallet. Det är närmare 60 procent på sina ställen.

När det var dags för Johan Samuelsson presentation tystnade sorlet. Han har ett stort antal referensburar på sina marker. Men har också sett till att kollegorna runt om i kommunen satt upp burar på åkermark men också i skogskanter.

– Sätt dem en bit in på fältet, lite mitt emellan. Viltet håller sig ofta på behörigt avstånd från vägen. Det är inte fel att sätta några i skogen. Men framförallt vill jag få upp burar på fler ställen, så vi täcker kommunen bättre. Det är enda sättet att få kunskap, menar Johan.

Svart på vitt kunde han visa att hjortarna är vinnare. Samtliga platser har viltbetats. Skördebortfallet är mellan 20-60 procent, lite beroende på var i kommunen. Förlusten för lantbrukaren är inte bara lägre skörd, alltså mindre foder till djuren, utan även all förlorad gödsel, utsäde och maskintid. Dessutom går de miste om stöd och får sämre etablering av vallar.

– Burarna jag sätter är enkla att hantera, en armeringsmatta som jag klyver i längsled på mitten, gör en cirkel och fäster ihop med buntband. Genom att den är rund kan jag enkelt rulla bort den när det är dags för olika arbeten och enkelt att återställa igen, berättade Johan.

Ylva Righard ville se mer satsning på Bonden i Skolan, både digitalt och fysiskt, gärna tillsammans med Sparbankerna och andra organisationer så man kan få till bussning. Det blev en diskussion kring tidningen Lands Skogsbruk men också om §28 och hur man som djurhållare ska agera.

Pelle Wendler från regionstyrelsen var på plats och presenterade även övriga styrelsen. Han bjöd på en ordentlig genomgång av framtidens folkrörelse och fick svara på en rad frågor om förändringen. Hur LRF arbetar med opinionsbildning och kommunikation till medlemmar togs även upp. 

Inga-Britt Karlsson avgick ur styrelsen och avtackades. Hon ersattes av Britta Henriksson, i övrigt omval: Patrik Andersson, ordförande och äganderättsansvarig. Markus Gustafsson, vice ordförande och djuromsorgsansvarig, Maria Ottosson, sekreterare, Ylva Righard, kulturansvarig, Erik Gunnarsson, Petter Korsfeldt och Glenn Larsson.