Kritiska dygn i länet

Gabriella vid vatten
Gabriella Cahlin är LRFs representant i Älvgrupp Motala Ström.

I torsdags steg vattennivån i sjön Roxen med tre centimeter på bara några timmar. Vattennivån är ytterst nära den kritiska gräns där invallarna inte längre kan stå emot mängderna. De närmaste dygnen är avgörande för hur mycket skada vattnet kommer att göra.

Det är extremt höga flöden i Östergötland med stor risk för översvämning i trakterna kring Motala ström, Stångån och flera tillflöden. Roxen, Glan och Asplången är bara några av de sjöar som är fyllda upp till bredden liksom Göta kanal. 

Höstens regnande har mättat markerna. Stora mängder snö som smälter undan i kombination med regnet har skapat en sällan skådad vårflod med förhöjda vattennivåer. På vissa håll talas det om 100-årsflöden. På andra har de inte haft en liknande situation på 50 år.

Var uppmärksam

Varningar för höga flöden gäller i Motala ström från Glan ned till Norrköping samt i Motala ström mellan sjöarna Roxen och Glan. Markägare och allmänheten uppmanas vara uppmärksam på förändringar kring sjöar och vattendrag och att undvika att ha lösa föremål i närheten av vattnet då dessa kan föras bort av kraftiga flöden.

Gabriella Cahlin som är LRFs representant i Älvgrupp Motala Ström  med  SMHI, länsstyrelsen, Räddningstjänsten Östra Götaland, kommunerna i länet, Tekniska verken,  med flera, följer situationen nära:

Minska trycket på Roxen

– Det är ett stort avrinningsområde och mycket vatten i hela systemet. I Roxen ligger vattennivån farligt nära toppen på invallningarna och det finns risk för att vallarna inte kan stå emot om vattnet stiger ytterligare. Inom Älvgruppen har vi försökt hitta lösningar för att minska trycket på Roxen, säger Gabriella.

– Vi har t o m diskuterat möjligheter att tillfälligt frångå vattendomarna. Men tyvärr riskerade vi att flytta problemet till Glan och istället få översvämningar där.  I nuläget kan vi därför inte göra så mycket mer än att hoppas att vallarna står emot, tillägger hon.

Norrköping bromsar upp

Hos lantbrukare Kenneth Carlsson på Berga gård vid Roxens strand har drygt 70 hektar åkermark svämmats över. Det är vall, höstvete och mark som skulle sås under våren. Stora förluster väntas.  Totalt står nu uppskattningsvis 300 hektar under vatten runt Roxen.

– Roxen steg fort. Det var ingen idé att fortsätta pumpa. Allt vatten som kom från Svartån och Motala ström stannade i Roxen och kom inte vidare. Det ska egentligen bara passera men förträngningen i Norrköping bromsar upp flöden som dessa, suckar han.

Mycket vatten i skogen

Kenneth har varit med förr. 1951, 1959, 1977 och 1985 svämmade Roxen över. I åratal har han varnat energibolagen för att placera ut elcentraler och transformatorstationer i det låglänta området. Går vattnet igenom vallen hamnar installationerna en meter under vatten. 

Liknande situation är det vid Glan där mjölnare Lennart Nyman på Orga kvarn i Skärblacka utanför Norrköping ser risk för översvämning. Vattnet formligen forsar förbi den annars stillsamma kraftdammen.

– Det är mycket vatten från skogarna som ska ut. Vi har ungefär 85 kvadratkilometer som ska vattnas av. Det kommer att ta ett antal veckor kanske månader innan vi kommer tillbaka till normala nivåer.

Se över vattendomarna

Gabriella Cahlin är en aning kritisk och anser att myndigheterna måste göra ett omtag och ta höjd för klimatförändringarna, det nya normala:

– Visst bör alla underhålla  sina invallningar och diken, kontrollera trummor och få fart på sina dikningsföretag, så att alla sköter sin del. Men i ett längre perspektiv måste flaskhalsar identifieras och åtgärdas. 

– Troligen behövs också en översyn av  vattendomarna i hela systemet för att enklare och säkrare kunna hantera extremväder. Med mer regn, alla hårdgjorda ytor och byggnationer får vi ett annat flöde.

Tungt för lantbrukare

– Situationen nu blir extra tuff för många som haft ett par svåra år med höga kostnader, torka och dåliga skördar, nu tvingas de dessutom offra sin höstsådd. Vårsådden riskerar också att bli försenad om inte vattnet snabbt sjunker undan.

Har du fastighet nära vattendrag och sjöar? Tänk då på att fastighetsägaren har det huvudsakliga ansvaret för att skydda sin egendom mot översvämningar. Vid höga flöden är det också riskabelt att vistas och arbeta nära vattendragen.

Länk till länsstyrelsen i Östergötland