Landsbygdsminister Peter Kullgren besökte Västerås och Sala

Johan Eriksson, Tomas Olsson, Peter Kullgren.

Under måndagen reste landsbygdsminister Peter Kullgren runt i Västmanland för att bilda sig en uppfattning om läget med den afrikanska svinpesten samt översvämningarna.

I Västerås träffade Peter Kullgren ordförande för LRF Mälardalen, Tomas Olsson, samt Johan Eriksson, ordförande för Sveriges grisföretagare. De träffades hemma hos Johan Eriksson, på grisgården Mycklinge strax utanför Västerås. 

Det blev ett bra samtal, säger Tomas Olsson, där ministern visade stor förståelse och nyfikenhet för hur svinpesten har drabbat delar av Dalarna och Västmanland.

Även om både Johan och Tomas beskriver deras myndighetskontakter som goda, berättade de också om den frustration många känner över att informationen som kommer från Jordbruksverket och andra myndigheter inte är mer komplett och kommer snabbare.

– Det här har aldrig skett förut i Sverige, mycket är nytt. Man har tränat, man har haft övningar i det här, men när det blir skarpt läge är det helt annat. Och det ska vi vara glada gör att man har ett redskap. Men det är fler frågor än svar trots allt, säger Tomas Olsson.

Peter Kullgren, Johan Eriksson, Tomas Olsson.

Samtalet gick snabbt in på ersättningar, att det måste vara full kostnadsersättning till de som nu drabbas av effekterna av afrikansk svinpest.

– Det viktiga nu är att departementet är snabbfotat när Jordbruksverket och andra myndigheter kommer med frågor och vill ha hjälp. Och mycket av det som behövs nu handlar om ersättningar, både jägare som måste avlönas för att annars har vi inga jägare under veckorna, säger Johan Eriksson.

Att lantbruk och skogsbruk nu behöver hjälp, efter torka, översvämningar och nu svinpest, var ett tydligt budskap till ministern.

– Lyfter vi perspektivet lite så står vi inför stora utmaningar vad gäller klimat och miljö. Och där kan vi bidra, men vi klarar det inte själva. Det är enorma risker vi står inför som företagare, att rusta för framtida översvämningar, torka osv. Vi måste få hjälp. Det hoppas jag han tog med sig, säger Tomas Olsson.

Johan Eriksson berättade också för ministern hur frustrerande det kan vara att få tag och på och anställa kompetent personal. Kompetensförsörjningen inom lantbruket ser både Johan och Tomas som en stor utmaning.

Tomas Olsson vill också skicka en viktig signal till LRFs medlemmar, utifrån träffen med Kullgren.

- Det finns ett stort engagemang från politiken i det här också, annars skulle han inte vara här. Det tycker jag är viktigt, att det finns ett engagemang och att man bryr sig. Det är inte bara Jordbruksverket som kör sig eget race, vilket har hänt förut, utan det här är en nationell angelägenhet.

Johan Eriksson avslutade träffen med ett lika enkelt som tydligt budskap.

– AFS måste bort så fort som möjligt, och det kräver gemensamma krafter som leder dit.

Håkan Johansson, Tomas Svensson (bakom Håkan), Peter Kullgren, Amanda Lindblad (kommunstyrelsens ordförande i Sala).

I Sala togs Peter Kullgren om hand av bland annat Håkan Johansson, beredskapsansvarig i LRF Mälardalens regionstyrelse, och Tomas Svensson, ordförande för Norrby LRF-lokalavdelning. 

Kullgren fick se Håkans mark varav stora delar fortfarande står under vatten, med en ruttnande skörd till följd. Håkan Johansson uppskattar att det innebär en förlust på 3,5 miljoner kronor för hans del.

Håkan Johansson skickade med Peter Kullgren att nu måste ekonomin för drabbade lantbruksföretag säkras. Att bibehålla likviditet så löner och räkningar kan betalas, även av de företag som drabbas hårt av översvämningar, är av yttersta vikt. Det kan göras bland annat, menar Håkan Johansson, genom att regeringen driver på för att EU-stöd betalas ut i tid. Men det kommer krävas andra åtgärder också, menar han.