Nytt möte med kritiserade fiberbolaget Open Infra

LRF träffar fiberbolaget Open Infra i juni 2024.
I mitten av juni träffade LRF Open Infra igen. Fr.v. Angelica Billevik, jurist LRF, Erik Stiernstedt CFO Open Infra, Sara Andersson sakkunnig LRF Syd, Lotta Zetterlund ordförande för LRF Gävleborg och Karin Sundin PR-chef Open Infra.

Det rapporteras om oseriösa entreprenörer, att grävning sker utan avtal eller ledningsrätt, att fibern läggs för grunt och på felaktig plats samt att dräneringar skadas. LRF får många samtal från medlemmar om detta, och många gånger handlar det om fiberbolaget Open Infra vilka har beviljats medel från Post- och telestyrelsen (PTS) för att bygga ut fibernätet.

Utbyggnaden av bredband på landsbygden har pågått under många år.  

- Det är väldigt positivt att boende och företag på landet får bredband av högsta klass. Det gäller dock att utbyggnaden sker i dialog med markägaren med bra markavtal och professionell förläggning av fibern, säger LRFs jurist Angelica Billevik. 

I december 2023 hade LRF och Open Infra ett möte för att ge bolaget en bild över vilka problem deras underentreprenörer orsakar medlemmarna. LRF representerades av Angelica Billevik, jurist, och Sara Andersson, sakkunnig lantmätare på LRF Syd. I förra veckan träffades LRF och Open Infra på nytt i Stockholm. Medverkade gjorde då även Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg.  

Erik Stiernstedt, CFO, på bolaget inledde mötet med att säga att tillgången på mark är avgörande för fiberutbyggnaden och att markägarna är nyckelpersoner för att landsbygden ska få fiberanslutning. Bolaget har ingått cirka 15 000 markupplåtelseavtal. År 2023 eskalerade problemen, vilket Open Infra medger att vissa markägare har fått betala ett högt pris för. Open Infra hänvisar till brist i internt ledningsarbete och upphandlingar med obeprövade underentreprenörer.  

 Med anledning av brister i kommunikation med underentreprenörer och brister i övervakning har Open Infra behövt reparera mycket och ta hand om problem - lappa och laga - vilket gjort att de ligger efter med såväl återställande, besiktning samt utbetalning av ersättning. Erik Stiernstedt redogjorde för de krafttag bolaget tar kring kvalitet och styrning. Bland annat har bolaget förstärkt sin tillgänglighet i form av kundtjänst specifikt för markägare. CFOn hoppas och tror att de satsningar de nu gör kommer att visa resultat i höst.  

 Många av de samtal som kommer till LRF handlar om svårigheter att kommunicera med entreprenörer samt att komma i kontakt med bolaget. Open Infra skall nu se till att telefonnummer till en engelskspråkig arbetsledare/byggledare finns i närheten och att numret märks på grävmaskiner och att personal bär profilkläder.  

För att komma i kontakt med Open Infra kan du antingen mejla till info.markavtal@openinfra.com alternativt ringa kundtjänst på 010 - 492 71 00 (#3)

LRF har kontaktat Post- och telestyrelsen (PTS) och arbetar även med att uppmärksamma frågan hos ledamöter i riksdagen. 

LRFs juridiska vägledning - en medlemsförmån 

Om du är LRF-medlem och har frågor om fiber och markupplåtelseavtal är du välkommen att kontakta den juridiska vägledningen

Kontaktperson på LRFs regionkontor 

Sakkunnig inom infrastruktur i LRF Öst är Magnus Bäck. Kontaktuppgifter till Magnus är magnus.back@lrf.se alternativt 010-184 25 26. 

Sakkunnig inom infrastruktur i LRF Syd är Sara Andersson. Kontaktuppgifter till Sara är sara.andersson@lrf.se alternativt 010-184 26 50.