Katarina Wolf är inte obekväm med att sätta mål, som nyvald ordförande för LRF Ungdomen. Hon vill göra skillnad. Flytta positioner och lyfta unga bönders utmaningar. Då är det naturligt att sätta sig med Grön Ungdom och prata lantbruk. Men först väntar statsministern.

Katarina Wolf är 30 år och driver tillsammans med sina två bröder en mjölkgård utanför Rimforsa. I styrelsen för LRF Ungdomen har hon haft rollen som vice ordförande och arbetar hårt med frågor om unga företagares villkor.

– Frågor som rör oss unga lantbrukare är viktiga, inte bara för oss utan för helas branschen. Har vi inte redan tagit över kommer vi att göra det en dag. Vi är framtidens lantbrukare som ska möta klimatförändringar och ekonomiska utmaningar. 

Att ta uppdrag och engagera sig var självklart. Det är då man har möjlighet att göra skillnad. Hon brinner för att få träffa de som inte vet så mycket om företagandets villkor inom den gröna näringen. Eller de som undrar hur man gör mat. Var den kommer ifrån.

– Det handlar om vår framtida försörjning av mat. I rapporten vi släppte förra året la vi fram förslaget om ett etableringslån för unga företagare, som CSN. Som ung har man inte hunnit bygga kapital och affärsrelationer, man är oerhört sårbar och behöver någon form av ekonomiskt skyddsnät.

Hon vill synas och höras, även på arenor där vi LRF Ungdom tidigare inte tagit sig in. Inom kort bär det av till Grön Ungdom. Katarina blev inbjuden. De ville lära sig mer, något hon respekterar. Tillsammans med Palle Borgström kommer hon även att uppvakta statsminister Ulf Kristersson (M).

– Vi vill inte höra mer om utredningar och strategier. Vi vill ha något konkret. Det ska synas och märkas. Vi ska producera mer mat och bygga framtidstro. Det är en jätteviktig för oss lantbruksföretagare att skogsråvaran värderas upp, att vi säkrar äganderätten och ett aktivt brukande.

– Förtroende för livsmedelsstrategin och politiken har skadats. Här har de möjligheten att arbeta konkret. Visa att man vill göra något åt regelbördan, förbättra förutsättningarna för oss att driva lantbruksföretag och skapa incitament för att öka svenskt på tallriken.

Att vara mjölkföretagare från Kinda ser hon som en stor fördel. Hon bär ett perspektiv som få andra. Samtidigt hyllar hon kollegorna i styrelsen. Där finns en bredd som gör att LRF Ungdomen kan flytta fram positionerna ytterligare. Hon har heller inget problem med att avdelningar på lokal nivå kör AfterSkörd och bowlingturneringar.

– Det är styrkan. Vi behöver de som gillar det sociala och att knyta kontakter under roliga former. Sedan kan man alltid ta steget och jobba med det vi gör på riks. Inget ska utesluta det andra.