Samlade inspiration och inspel

Fotograf: Carl Selling
Klarar papper. Landsbygdsministern Peter Kullgren (KD) vill öka möjligheten till att bruka skog och mark.

Landsbygdsministern kom till Ödeshögs under sin turné runt Vättern. Det blev ett stopp där LRF-medlemmar fick höra om dagsaktuell skogs- och jordbrukspolitik. Centralt var annars frågestunden där statsrådet generöst besvarade frågor och samlade på sig medskick.

– Vi gör en omläggning av skogs- och jordbrukspolitiken. Man ska kunna bruka sin mark och känna en lönsamhet av sitt arbete. Detta mål är min drivkraft. Sen kan jag förstå att det finns en otålighet. Många vill se mer resultat, men allt går inte att ordna på en gång, säger Peter Kullgren (KD).

Han berättar att regeringen och landsbygdsdepartementet tillsatt en lång rad utredningar. ”Det är så vi gör inom svensk förvaltning för att få förändring”. Efter att ha sått skördar Kullgren nu ett flertal betänkanden som kommer gå ut som remisser. Efter den rundan kan det bli omröstning och lag.

– Vi har ett fokus och arbetar intensivt. Frågorna är många. Men vi ska ställa om för att stärka landsbygden och de företag som är verksamma inom skogs- och jordbruket. Grundläggande är äganderätten. Markägaren ska kunna besluta vilka åtgärder som är lämpligast att göra, det ska inte göras av myndigheter.

En stor del av mötet ägnades åt vår försörjningsförmåga, som statsrådet vill stärka. Ur en beredskapssituation är det inte rimligt att varannan matkasse är importerad. Sett till drivmedel, mineralgödsel, utsäde och reservdelar har vi knappast någon egen produktion. Detta är något vi måste komma ur starkare. 

– Sverige är världsledande när det kommer till djurvälfärd, låg användning av antibiotika och växtskyddsmedel. Många länder runt om i världen ser oss som en modell och önskar att de kunde vara lika långt fram i utvecklingen. Detta är något vi som konsumenter måste förstå och då göra medvetna val i butik.

När det blev dags för frågestund i Åby skola sken Peter Kullgren upp. Det kom att handla om beteskravet, ammoniakdirektivet, äganderätt, artskyddsdirektivet, generationsskifte och kompetensförsörjning. När frågan om regelkrångel kom upp med krav om att ta bort varannan paragraf blev han tydlig.

– Jag förstår helt. Vi har många myndigheter och vid sidan av EU-direktiven finns nationella lagar och förordningar. Inte sällan går de på tvärs mot varandra och låser läget. Framförallt blir det en orimligt stor administrativ börda som läggs på den enskilde brukaren, timmar som skulle kunna ha lagts i produktionen istället, menar Kullgren.

Han berättade att de har ett kansli som sliter med frågan. För det är inte helt enkelt att reda ut den väv som lagts över branschen. Kullgren var även tydlig med att vargfrågan hanteras.

– Vi ska hitta metoder så vi kan förvalta en stam i det lägre intervallet. Inget vilt ska kunna störa förutsättningarna för att driva livsmedelsföretag på landsbygden. Jag vill se att vi får betydligt fler fårbesättningar och andra betesdjur som arbetar med biologisk mångfald, öppna landskap och en artrikedom

På väg ut gav han de närmare 60 i publiken ett medskick. Rösta i EU-valet. Det var ingen propaganda för det egna paritet, utan en uppmaning att använda sin rättighet och möjlighet att påverka skogs- och jordbrukspolitiken eller konsument- och säkerhetspolitiken för den som vill det.

Klockan hann bli halv åtta när landsbygdsministern satte sig i bilen för färd till nästa begivenhet, en TV-debatt om fiskepolitiken i Norrköping.