Stor satsning på smarta energisystem

Projektledare Kristian Petersson vid solpanel
Har du intresse av smarta energilösningar för ditt företag som säkrar dess energiförsörjning eller ger ett nytt verksamhetsben att stå på?

LRF har tillsammans med Agtech Sweden, AgroÖst och Vreta Kluster fått klartecken av Tillväxtverket att driva ett stort projekt kring smarta energisystem under tre år. Projektet omfattar 10 miljoner kr och vinnare blir landsbygdsföretag i Östra Mellansverige.

LRF har tillsammans med Agtech Sweden, AgroÖst och Vreta Kluster fått klartecken av Tillväxtverket att driva ett stort projekt kring smarta energisystem under tre år. Projektet omfattar 10 miljoner kr och vinnare blir landsbygdsföretag i Östra Mellansverige.

Efter att LRF Öst under ett par års tid bollat tankar kring olika energiprojekt blev det full fart när Tillväxtverket gick ut med en utlysning kring smarta energisystem i somras.

Tillsammans med Agtech Sweden, AgroÖst, LRF Öst och Vreta Kuster har ett starkt lag formats för genomförandet. I december beviljade Tillväxtverket ansökan på drygt 10 miljoner kr över 3 år.

Ägare av projektet är Agtech Sweden där Kristian Petersson på LRF är innovationsblockledare för Hållbar energiproduktion sedan ett år tillbaka. Han kommer att tillsammans med Per Frankelius, från Linköpings universitet, vara projektledare för det nya projektet ”Smarta energisystem med landsbygdsföretag i Östra Mellansverige”.

Kristian Petersson, Vad ska ni göra i projektet?
”Det blir ett handfast innovations- och utvecklingsarbete inom energiproduktion kopplat till lantbruksföretag och inte minst tillsammans med dem. Mycket handlar om optimerad avsättning kring producerad el som till exempel lagring och försäljning när priset är som högst, balansering av elnäten och förädling till kvävegödsel. Men också småskaliga solcellsparker, vattenkraft, vindkraft och biogas med lantbrukare som ägare”.

Vad händer under första halvåret 2024?
”Vi kommer att ha tematräffar med fokus på olika produktionsmöjligheter. Vi ska också knyta de teknikleverantörer och lantbrukare som vill vara med att driva utveckling genom workshops och innovationsarbete till projektet. Senare under projekttiden är målsättningen att få till ett antal pilotanläggningar inom varierande produktionsformer ute på gårdar i de medverkande regionerna”, berättar Kristian.

Per Frankelius, vad är dina tankar kring projektet Smarta energisystem?
”Känns så kul och bra att vi fått en flygande start på detta innovationsområde och att detta projekt blev beviljat. Extra kul med de positiva kommentarer och förväntningarna vi fått kring projektet. Ett konkret och handfast resultat för näringen ska också finnas att ta del av mot slutet av projektet”.

Vi kommer återkomma med rapportering från detta projekt men håll utkik efter inbjudningar till kommande aktiviteter och ta gärna kontakt med Kristian för ytterligare information.

I Agro Öst ingår Agro Örebro, Agro Västmanland och Agro Sörmland. Agtech Sweden (tidigare Agtech 2030)