Väldigt mycket klokskap – rapport från Norrlandskonferensen

Per Westberg Gävleborg
Per Westberg

Norrlandskonferensen är en lunch-till-lunchsammankomst som ska belysa de olika svårigheter som gäller de nordligaste stödområdena i Sverige. 2023 års konferens ägde rum nyligen i Stockholm och här kommer en rapport.

På plats för LRF Gävleborg var regionordförande Lotta Zetterlund och styrelseledamot Per Westberg, som också rapporterar från träffen.

Ordförande för Norrlandsgruppen är Gunilla Kjellson, LRF Västernorrland, och sakkunnig från LRF är Håkan Nilsson. Deltagare på konferensen var i första hand ordförande från de norra länen samt några ytterligare, bl.a. representanter från Arla, Lantmännen, äggbranschen, Sveriges nötköttsproducenter och handläggare från vissa länsstyrelser i norra länen.

Påverkansarbete i Bryssel

Den första dagen inleddes med att Karina Christiansen från North Sweden Office i Bryssel, talade om påverkansarbete. En hel del handlade om EUs reglementering av skog, bland annat en mycket olycklig utveckling om återbeskogning där EU-kommisionen skiljer på "primary forest" och "planted forest" (naturligt föryngrad skog eller planterad skog). I korthet ska man inte få ersätta "primary forest" med "planted forest". Här inväntar vi den svenska implementeringen. Nuläget bygger på svensk skogsvårdslag sedan början på 1900-talet och den är långt mer förfinad och smart ordnad än byråkratvarianten från EU. Det kan bli motsägelsefullt om man vill röja upp och bruka upp igenväxt före detta betesmark, då kan det bli hinder för att då gäller avskogningsdirektivet. Sverige, Österrike, Finland, Slovenien ingår i en skogskoalition som protesterar mot de här direktiven och anvisningarna.

Stefan Hellstrand berättade om de Nordiska näringsrekommendationer (NNR) som i sin nya utformning skulle innebära att produktionen på mejerivaror sjunker med 50 procent och rött kött sjunker med 64 procent. Sveriges självförsörjningsgrad skulle sänkas ytterligare 20 procent från redan låga nivåer.

Renmarksutredningen

Magnus Kindbom, LRFs skogsdirektör, berättade om renmarksutredningen. Utredningen innehåller flera delar men diskussionen gällde främst den om inkränkningar i äganderätten. Här ser LRF ett direkt hot mot markägares äganderätt. I en tidigare dom mellan Girjas sameby och staten 2020 tilldömdes att Svea skog fortsatt är ägare till marken, men Girjas sameby tilldömdes fiskerätt och jakträtt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsatte en utredning som lämnade sitt slutbetänkande i augusti i år där man kan läsa att utredaren föreslår att Girjasrätt ska gälla hela Lappland och Jämtland. Ett dilemma som diskuterades var att om Sveaskog används som en leverantör av bytesmark för privata markägare som drabbas av reservat och liknande intrång, vad händer om den mark en privat ägare ska få byta åt sig är stympad på fiske- och jakträtt? Vad händer när fler organisationer ser att man kan montera ner äganderätten i enskilda domstolar? Mycket av hela konferensen färgades av den här punktens innehåll.

 

skog i Skellefteå-området, Västerbotten

Näringslivsdepartementet

Lars Olsson från Näringslivsdepartementet hade en genomgång om CAP och troliga framtida scenarion gällande t.ex. om Ukraina släpps in EU vad händer med stödbudgeten då? Troligt är då att vi kommer att behöva dela med oss ca. 20-25 procent av nuvarande stöd för att täcka Ukrainas stora produktion. I ett annat scenario så trodde han på en liknande budget som den vi befinner oss i nu. Ett nytt EU-parlament ska installera sig 2024 och kommer nog att meddela sig om CAP under december 2024, alltså vilka siffror vi har att vänta. Ett ämne som diskuterades var en fransk modell där man kan försäkra sin skörd redan i SAM-ansökan mot en viss premie och försäkringsbolag täcker upp skördeförlusten. Jordbruksverket har tittat på det men inget mer än så.

Jordbruksverket

Jordbruksverket hade två tjänstepersoner där som berättade om sin verksamhet och om detaljer i stödberäkningar och utbetalningar. De konstaterade att utan nationella stöd i Norrlandsgruppens områden skulle över 60 procent av mjölkproducenterna uppvisa nollresultat. Det finns problem med stora variationer i investeringsstöd, vilket leder till uteblivna investeringar och generationsskiften. De hade inga svar på frågor om styrning av utbetalningsdatum. Nytt för mig var att nationella stödet är en helsvensk finansiering och alltså ingen egentlig EU-ersättning.

LRF riks operativa verksamhet hade två tjänstemän på plats som beskrev delar av sin verksamhet, både påverkansarbete mot politiker och medlemmar/regioner.

Middag med riksdagspolitiker

Vi fick en fin middag med riksdagspolitiker från länet. Lotta Zetterlund och jag fick sitta med Jim Svensk Larm (S), Sanne Backeskog (S), Daniel Persson (SD), och Lili André (KD). Vi hade  bra diskussioner om äganderätten, skogsråvara och en hel del om utbildning, samt vikten av att försöka återföra matens ursprung in i barn och ungas världsbild.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är erfarenheten efter att ha varit med om den här konferensen är att vi har väldigt mycket klokskap i våra norra grannregioner, och väldigt mycket gemensamt när det gäller avstånd, åkerstorlekar m.m. Det var mycket att prata om med alla som var med. På det hela tummen upp för en mycket intressant sammankomst och bra politikerträff, men minus för information inför och att det kolliderar med kommungruppsdagarna i Tällberg.

Rapporterat av Per Westberg, ledamot i LRF Gävleborgs regionstyrelse.