Det äts mer ost än någonsin i Sverige, mer än 20 kilo per person och år och en allt större del importerade ostar. För att uppmärksamma svensk ost, svenska mjölkbönder och gårdsmejerier arrangerar Nordiska museet och Lantbrukarnas Riksförbund ostfestivalen. Ostfestivalen 2016 samlar ett trettiotal stora och små ostproducenter och gårdsmejerier från hela landet. Besökarna kan handla ost, ta del av tävlingar, provningar, föredrag med mera. Teman för årets festival är lagring och mjölken som råvara till osten.

Media hälsas välkommen till LRFs paneldiskussion om svensk ost.

Vad händer på den svenska ostmarknaden?

Paneldiskussion med inledning av Sören Persson, livsmedelstrateg, LRF. Panelen: Jan Ljungblom ICA, Mattias Dernelid, Grönsakshallen, Kerstin Jürss, Sveriges gårdsmejerister, Göran Nyström och Maria Tornell, Arla, och Martin Ragnar, författare forskare.

Varmt välkomna till Samlingssalen kl. 11.00.

veronica.einarsson@lrf.se eller 08-787 55 99

Svenska ostfakta:

  • Den svenska produktionen av ost ökade med 4,0 % under 2015 jämfört med 2014
  • Vi konsumerade 20,4 kg ost per person under 2015, av detta utgjorde hårdosten 13,3 kg per person
  • Sveriges ostimport minskade under 2015 med 2,7 %
  • Andelen importerad ost är fortfarande hög men minskade något, från 64,1 % under 2014 till
    63,2 % under 2015