Sjö: Näckrosblad och blomma.

Vattenvård måste gå hand i hand med ett lönsamt jordbruk

Vi inom de gröna näringarna har ett ansvar för att kontinuerligt arbeta för att våra verksamheter minskar sin påverkan på vattenmiljöer. Samtidigt måste det vara möjligt att på ett hållbart och lönsamt sätt bedriva jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk både inom områden där dricksvatten utvinns och på andra ställen där det behövs minskad påverkan på vatten.

Aktuellt i vattenfrågan

Vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av våra vatten är inte ökade regler och begränsningar. Vi vill istället att de viktigaste styrmedlen ska vara rådgivning, utbildning, forskning och lokal vattendialog.