Vi är ovana i Sverige vid den här omfattningen av vattenbrist och vatten är tillsammans med marken lantbrukets viktigaste produktionsfaktor. Det gäller att orka hantera den akuta situationen och samtidigt försöka tänka långsiktigt då låga grundvattennivåer på många håll kommer vara in i 2018 eller längre. Det kan visserligen komma regn som underlättar foderbristfrågan men som inte löser frågan om tillgången på dricksvatten.

LRF följer noga utvecklingen och har nära kontakt med den grupp av nationella myndigheter med Jordbruksverket, Sveriges Geologiska undersökning (SGU), Havs- och Vattenmyndigheten med flera som nu försöker samordna budskap och stöd. LRF behöver dock påminna dem att tänka på enskild vattenförsörjning och inte bara kommunal.

Krisplan

LRF har tagit fram en krisplan med ett antal punkter att tänka på och eventuellt agera enligt för att kunna förekomma en akut, svårlöst situation på gården framöver. Du hittar den här till höger.

Frågor och svar

LRF har besvarat vanliga frågor förekommande frågor från lantbrukare om torka och vattenbrist. Läs dem här

HÅLL DIG UPPDATERAD: Aktuella grundvattennivåer 
LÄS MER: Havs- och vattenmyndigheten: Stärk beredskapen - spara vatten
FAKTA: Anläggning av brunn